• 3 בספטמבר 2015

  בקשה למחיקת פרסום על מעצר

  שלום,
  אני רוצה לברר מה הזכות שלי לדרוש מחיקת פרסום שלילי על מעצר שהיה התיק נסגר וסתם היתה עלילה זדונית.
  פניתי וכל אחד אומר משהוא אחר
  מה ניתן לעשות?

  3 בספטמבר 2015
 • 3 בספטמבר 2015

  בקשה למחיקת פרסום על מעצר

  שלום שמעון,

  על מנת לתקן את הנזק התדמיתי שנגרם לך בעקבות חקירה פלילית, רצוי שתפנה לעו"ד על מנת שייעץ לך באופן פרטני ואישי.
  באופן כללי, תיקון שהכניס המחוקק לחוק איסור לשון הרע, מחייב כיום את אמצעי התקשורת בחובת עדכון ופרסום.
  על פי סעיף 25א לחוק איסור לשון הרע, במידה ופורסם באמצעי תקשורת שנפתחה חקירה פלילית נגד אדם או שנעצר בעקבות החקירה או שהוגש נגדו כתב אישום או שהורשע בעבירה, והתקבלה החלטה לסגור את התיק הפלילי, לא להגיש כתב אישום או לעכב הליכים, או שזוכה האדם או התקבל ערעורו לפי העניין, ודרש אותו אדם בכתב מאמצעי התקשורת לפרסם את ההחלטה העדכנית, יפרסם אמצעי התקשורת את ההחלטה העדכנית בתוך זמן סביר מיום קבלת הדרישה לכך.

  מטבע הדברים, עצם הפירסום באמצעי התקשורת על פתיחה בחקירה פלילית כנגד אדם ובוודאי על מעצרו ו/או הגשת כתב אישום כנגדו, פוגעים קשות בשמו הטוב.
  לחשוד או לנאשם בהליך פלילי, פתוחה האפשרות לדרוש לפרסם עידכון ולוודא את הסרת הפרסום השלילי אודותיו ולטהר את שמו בציבור.

  המחוקק אף חייב את אמצעי התקשורת לפרסם את ההחלטה העדכנית בהבלטה הראויה ובהתחשב, בין השאר, בדרך שבה פורסמה הידיעה שאותה יש לעדכן וקבע כי הפרת הוראה חובת העדכון מקימה עילת תביעה אזרחית.

  רצוי שעו"ד יבוא בדרישה להסרת הפרסום השלילי או הפוגעני ויקבע לאמצעי התקשורת כיצד הוא מעוניין שזה יפורסם.

  בהצלחה,

  3 בספטמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?