open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 18 בספטמבר 2015

      באילו מקרים או תנאים יכולה המשטרה לקחת אותי לחקירה בתחנה

      רציתי לשאול, מתי ובאילו מקרים ו/או תנאים יכולה המשטרה לקחת אותי לחקירה בתחנה? הכוונה לקחת אותי לא לזמן אותי לחקירה בתחנה.
      תודה

      18 בספטמבר 2015
     • 18 בספטמבר 2015

      באילו מקרים או תנאים יכולה המשטרה לקחת אותי לחקירה בתחנה

      היי שגיא,
      "לקחת לחקירה" זה עיכוב. סמכותו של שוטר לעכב כל אזרח הינה סמכות רחבה המוקנית לו על-פי חוק. העיכוב הוא אמצעי להגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי בשל חשד שבוצעה עבירה או כדי למנוע ביצוע עבירה, כאשר הגבלת החירות מוגבלת מראש בזמן ובתכלית.
      עיכוב האזרח יכול להתבצע הן לגבי חשוד בביצוע עבירה והן לגבי מי שהמשטרה רואה אותו כעד אשר ראה ביצועה של אותה העבירה.
      אם לשוטר יש יסוד סביר לחשוד כי אדם עבר עבירה, או כי הוא עומד לעבור עבירה העלולה לסכן את שלומו או ביטחונו של האדם, או את שלום הציבור או את ביטחון המדינה, רשאי הוא לעכבו כדי לבדוק את זהותו ומענו או כדי לחקור אותו.
      בנוסף, שוטר רשאי לעכב אדם שיכול למסור לו מידע לגבי עבירה, כדי לברר את זהותו ומענו וכדי לחקור אותו, וכן לזמנו לתחנת המשטרה למועד אחר.
      כמו כן, ישנם חוקים ספציפיים המעגנים את הסמכות לחפש במקום, בכליו או על גופו של אדם, ואת הסמכות לדרוש מאדם הצגת מסמכים, מטעמים אחרים שמוגדרים באותם חוקים.

      עיכוב לתחנת המשטרה
      שוטר רשאי לדרוש מאדם להילוות אליו לתחנת המשטרה, רק כאשר מתקיימים שני תנאים:
      1. יש יסוד סביר לחשוד שהוא עבר עבירה או עומד לעבור עבירה.
      2. הזיהוי במקום היה בלתי מספיק או שלא ניתן לחקור אותו במקום.

      כמו כן, שוטר רשאי לדרוש מאדם שיכול למסור לו מידע לגבי עבירה להילוות אליו לתחנת המשטרה אם הזיהוי במקום לא היה מספיק, או אם היה חשש כי האדם לא יתייצב לחקירה במועד.

      הנוהל בעיכוב – חובת זיהוי השוטר והסבר על העיכוב
      המעכב אדם יזדהה תחילה בפני החשוד, בציון שמו או כינויו הרשמי והיותו שוטר או עובד ציבור, יודיע לו מיד שהוא מעכבו ויבהיר לו את סיבת העיכוב בהקדם האפשרי במהלך ביצוע העיכוב.

      חובת ההזדהות לא חלה אם ברור בנסיבות העניין כי זהות השוטר ידועה, אם ההזדהות עלולה לסכל את ביצוע המעצר או אם היא עלולה לפגוע בביטחון השוטר או לגרום להעלמת ראיה. ברגע שחלפו הנסיבות שמנעו את ההזדהות, על השוטר לחזור ולמלא את חובתו להזדהות.

      לכמה זמן מותר לעכב?
      אין לעכב אדם או כלי רכב מעל לזמן סביר הדרוש, בנסיבות המקרה, לביצוע הפעולה שלשמה הוקנתה סמכות העיכוב.
      בכל מקרה, לא יעוכב אדם או כלי רכב לפרק זמן העולה על שלוש שעות. בעיכוב הקשור למספר רב של מעורבים, רשאי הקצין הממונה להאריך את משך העיכוב לפרק זמן נוסף שלא יעלה על שלוש שעות נוספות, מנימוקים שיירשמו.

      לסיכום: לשוטרים סמכות עיכוב רחבה כך שלו התבקשתם לפתע להתלוות לשוטר ולהגיע לתחנת המשטרה יהיה עליכם לציית להוראה זו ולפעול בהתאם לה.
      בהצלחה

      18 בספטמבר 2015
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form