• 13 בדצמבר 2016

  חוק העסקה של עברייני מין

  ביקשו ממני למלא טופס של החוק להעסקה של עברייני מין במוסד ציבורי . האם יש קשר בין עבירות סמים בין הטופס הזה ? במידה ויש תיק פתוח הקשור בסמים לבין אישור במשטרה הקשור לטופס?

  13 בדצמבר 2016
 • 6 במרץ 2017

  חוק העסקה של עברייני מין

  לא. בקשה לקבלת אישור העסקה
  על פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א -2001 ותיקוניו. בהתאם לחוק זה, מחויב כל מוסד כהגדרתו בחוק זה, בקבלת אישור העסקה ממשטרת ישראל. עבור כל גבר מעל גיל 18 המועסק על ידו.

  החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, אוסר על העסקת עברייני מין במוסדות המכוונים למתן שרות לקטינים, לאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית ולחסרי ישע.
  מטרת החוק היא לספק הגנה מיוחדת לקטינים, לאנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית ולחסרי ישע מפני עברייני מין, משום הפגיעה הקשה של עבירות המין, החזרתיות המאפיינת עברייני מין הפוגעים באוכלוסיות מוחלשות אלו, ובשים לב לפגיעות היתרה של אוכלוסיות אלו.
  החוק קובע את האיסורים הבאים:
  1. איסור על מעסיקים בסוגי המוסדות המנויים בחוק, להעסיק עברייני מין בעבודה המאפשרת להיות בקשר, באופן סדיר או קבוע, עם קטינים, עם אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או עם חסרי ישע.
  2. איסור על עבריין מין להיות מועסק במוסד.
  3. איסור על מעסיק במוסד להעסיק בגיר טרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי הוראות החוק אינן אוסרות להעסיקו. איסור זה אינו חל, בשלב זה, ביחס לנשים.
  4. האיסורים בחוק חלים גם אם אדם מועסק בהתנדבות במוסד, גם במתן שירותים וגם אם אדם מועסק באמצעות חברת כוח אדם.
  עבריין מין לגביו חל האיסור לפי החוק הוא מי שהורשע החל מיום 1 במארס 1998 בעבירת מין ובלבד שהיה בגיר (מעל גיל 18). הגדרת עבריין מין באופן כללי הוא אדם אשר ביצע עבירה הקשורה במיניות (מגע בגופו של קורבן העבירה, הצגת מראות מיניים לנגד עיני קורבן העבירה, דיבורים פוגעים בעלי הקשר מיני וכד').
  בכבוד רב
  עו"ד יאיר רגב
  בכל שאלה: 054-6951781

  6 במרץ 2017
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?