open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 20 באוקטובר 2014

      השיקולים המנחים לקבלת בקשה לעיכוב הליכים

      מה הסיכויים

      לעשות עיכוב הליכים

      בסיטואציה של

      איומים על

      אנשי ציבור על אדם


      פרטי ועל חב'


      פרטית אם


      בזמן העבירה הנאשם


      היה מובטל ועשה את


      בגלל שיעמום ועכשיו


      הוא בשיקום

      למצוא עבודה ויש לו


      קצת עבר פלילי


      וזה פעם


      ראשונה שלו בתחום


      הנ"ל

      20 באוקטובר 2014
     • 20 באוקטובר 2014

      השיקולים המנחים לקבלת בקשה לעיכוב הליכים

      שלום,
      ראה את תשובתי בעניין עיכוב הליכים. לגבי פנייתך היא לא ברורה ואני ממליץ שתפנה טלפונית.
      השיקולים המנחים את היועץ המשפטי לממשלה רבים ומגוונים, ולא מדובר "ברשימה סגורה". להלן עיקרי השיקולים המוכרים אשר בכוחם המצטבר, הובילו לעיכוב ההליכים.
      שיקולים הנוגעים לעבירה הפלילית
      • טענות עובדתיות ו/או משפטיות בנוגע לעבירה הפלילית ולנסיבותיה.
      • חומרת העבירה הפלילית ואופיה (למשל, האם מדובר במעילה באמון או בחובת נאמנות).
      • האם מדובר בעבירה פלילית שהושלמה או רק בנסיון לעבור עבירה.
      • דרגת האשם.
      • המניע לביצוע העבירה הפלילית.
      • העובדה שנסיבות המקרה מתקרבות לאחד מהסייגים לפליליות המעשה (כגון הגנה עצמית, צורך, כורח, צידוק, העדר שליטה, אי שפיות הדעת וכו').
      • מידת המעורבות והיוזמה של המבקש בביצוע העבירה הפלילית (עבריין עיקרי, שותף לעבירה, משדל, מסייע, "נגרר").
      • האם מדובר בעבירה פלילית רבת משתתפים (למשל במסגרת פעילות "כנופיה" עבריינית).
      • רמת התיחכום והתכנון בביצוע העבירה.
      • משך זמן ביצוע הפעילות העבריינית.
      • שכיחותה של ההתנהגות העבריינית (למשל בעבירות שהפכו ל"מכת מדינה").
      • היקף הנזק שנגרם.
      • שיקולי הרתעה שונים.
      • רגישות ציבורית מיוחדת הנוגעת לעבירה או למקרה.
      • העניין הציבורי שבהבאת המבקש לדין.
      שיקולים הנוגעים לנסיבותיו המיוחדות של הנאשם
      • מצב בריאותי קשה, גיל (קטינות או גיל מופלג), אסון מיוחד שפקד את המבקש ו/או את בני ביתו, מצוקה כלכלית או אחרת.
      • העבירה הפלילית פגעה במבקש עצמו (למשל, כאשר גרם ברשלנותו לפציעה או למוות של אחד מילדיו).
      • נזקים שכבר נגרמו למבקש (כגון: סנקציות שננקטו כנגדו, הליכים שונים שכבר התנהלו כנגדו).
      • נזק מיוחד שייגרם למבקש כתוצאה מהמשך ההליכים כנגדו.
      • מידת שיתוף הפעולה של המבקש עם גורמי החקירה והגורמים הטיפוליים וניסיונות שיקום קודמים.
      • העדר מסוכנות והעדר מוקדי חיכוך נוספים עם המתלונן או הקורבן.
      • הבעת חרטה.
      • פיצוי המתלונן או הקורבן, הטבת הנזק שנגרם.
      • עברו הנקי של המבקש והעדר הסתבכויות נוספות עם החוק, תרומתו לציבור.
      • התפתחויות מהותיות שארעו מאז המקרה.
      • משך הזמן שחלף מאז ביצוע העבירה ועינוי הדין שנגרם למבקש (אם העיכובים לא נגרמו על ידי המבקש).
      • מעשי או מחדלי הרשות החוקרת ו/או התביעה שפגעו שלא כדין במבקש.
      • מצבם המיוחד של בני משפחתו התלויים בו והשלכת המשך ההליך הפלילי עליהם.
      שיקולים הנוגעים למתלונן או קורבן העבירה
      • ככל שהפגיעה בקורבן קשה יותר, והנזק שנגרם לו אינו ניתן לתיקון או לא תוקן, כך גם קיים אינטרס ציבורי רב יותר בהמשך ההליך הפלילי כנגד המבקש.
      • מחילה מצד הקורבן.
      • התנהגות פלילית או התנהגות פסולה מצד הקורבן עצמו.
      שיקולים מוסדיים של התביעה ושל בתי המשפט
      • קושי או מאמץ מיוחד בהוכחת האישום (במקרים נדירים).
      • השלכות ההחלטה על נאשמים נוספים ועל ניהול המשפט כנגדם.
      • שיקלול הנזק שיגרם מניהול המשפט
      בברכה

      20 באוקטובר 2014
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form