יציאה לחופשה של אסיר מתי? - פורום עבירות אלימות

שאלה חדשה
 • יעקב ג'רבי

  נשלח ע"ייעקב ג'רבי 11:45, 31 בינואר 2015

  שלום, יש לי קרוב אסיר אשר נשפט למאסר עולם על רצח. עכשיו לאחר 8 שנים סוף סוף קצבו לו את משך המאסר לתקופה של 27 שנים. מתי הוא יהיה רשאי לצאת לחופשה והכנס לסבב חופשות ?

  השב
 • מנהל הפורום:יאיר רגב עורך דין פלילי

  עו"ד פלילי יאיר רגב,מנהל הפורום

  11:59, 31 בינואר 2015

  שלום יעקב,
  כאמור, אסיר עולם שעונשו לא נקצב אינו זכאי לצאת לחופשות רגילות.
  עם זאת, לנציב שירות בתי הסוהר יש סמכות לאשר הוצאה של אסיר עולם שעונשו לא נקצב לחופשה מטעמים מיוחדים או אם יש נסיבות הומניטריות מיוחדות שמצדיקות הוצאתו לחופשה.

  על פי הפקודות, אסיר עולם שעונשו נקצב יוכל לצאת לחופשה במידה שריצה רבע מתקופת המאסר שנקצבה לו ונותרו לו פחות מ-10 שנים עד להשלמת 2/3 מתקופת המאסר שנקצבה לו.
  יש לזכור, שהחופשה אינה זכות מוקנית, אלא טובת הנאה שניתנת לאסיר באישור הגורמים המוסמכים בשירות בתי הסוהר. כלומר, אין חובה לשחרר אסיר לחופשה.

  ועדת אסירי עולם היא הגוף המוסמך להמליץ על חופשה לאסירי עולם. ועדת אסירי עולם תשקול בין היתר את:
  1. התנהגות האסיר בבית הסוהר.
  2. מספר מאסרי העולם שעל האסיר לרצות.
  3. מידת הסכנה הנשקפת לציבור במהלך חופשתו.
  4. הסיכוי שהאסיר לא ישוב מהחופשה.
  5. נימוקי ועדת השחרורים המיוחדת שהחליטה על קציבת עונשו.
  6. נימוקי ההמלצה שהובאה בפני נשיא המדינה בעניין קציבת העונש.
  7. חוות הדעת שהוצגו בפניה.
  • נציב שירות בתי הסוהר רשאי לאשר חופשה לאסיר עולם שעונשו נקצב גם אם הוא לא עומד בכל התנאים הרגילים הדרושים להמלצה לחופשה.

  להבהיר: אסיר השפוט למאסר עולם שעונשו נקצב העומד בשני התנאים הבאים, זכאי לבקש לצאת לחופשה:
  1. הוא ריצה לפחות רבע מתקופת המאסר שנקצבה לו.
  2. משך זמן המאסר שנותר לו עד לסיום 2/3 מתקופת המאסר שנקצבה לו אינו עולה על 10 שנים.

  אישור החופשה
  • שלוש חופשותיו הראשונות של אסיר עולם שעונשו נקצב, יותנו בשני התנאים הבאים:
  1. האסיר יצא לחופשה בחתימת בן משפחה. אם לא נמצא בן משפחה מתאים אז בחתימת ערב אחר שאושר מראש על-ידי אמ"ן/קמב"ס, אשר ילוו אותו מתחילת יציאתו לחופשה ועד חזרתו ממנה, וכן יתחייב להודיע על כל מקרה של חשש לבריחה או אי-מילוי תנאי.
  2. האסיר ישהה בכתובת שנקבעה לשהייתו בכל מהלך החופשה (מלבד מקרים שבהם נקבע חריג ע"י אמ"ן/רמב"ס).
  • בנוסף, ניתן להוסיף על שני התנאים הללו תנאים נוספים בהתאם לאסיר המסוים.

  משך החופשות ותדירותן (סבב חופשות)
  • שלוש החופשות הראשונות: משך החופשה - 24 שעות לכל היותר, תדירות - חופשה אחת לחודשיים.
  • שלוש החופשות הבאות (חופשות מס' 6-4): משך החופשה - 48 שעות לכל היותר. תדירות - חופשה אחת לחודשיים.
  • החל מהחופשה השביעית: האסיר יצא לחופשות בהתאם לאגף בו הוא מוחזק. תדירות החופשות ואורכן נקבעת לפי האגפים השונים בבית הכלא בו הוא מוחזק.

  בכבוד רב,

  תגובה

אם אתם חשודים בביצוע עבירת אלימות? היזהרו – אתם עלולים להיענש באופן חמור ואף לשאת כתם שקשה למחוק. חשוב שתדעו מהן עבירות האלימות וסיווגן, אילו סוגי תקיפה קיימים בחוק ועוד. מהי זכותו של אדם לפעול מתוך "הגנה עצמית" וכד'. לטובתכם חשוב שתיוועצו בעורך דין פלילי – עוד בשלב החקירה במשטרה.
הפורום נועד לתת מענה משפטי מקצועי לשאלות בענייני עבירות אלימות על מאפייניה השונים.
בפורום זה יינתן מענה ראשוני למגוון שאלות הקשורות לחשודים או נאשמים בביצוע עבירות אלימות, אלימות כנגד אדם (החל מתקיפה, קטטה, גרימת חבלה חמורה ועד רצח), אלימות במשפחה, אלימות מינית (תקיפה מינית), אלימות כלפי קטינים, אלימות כלפי בעלי תפקיד (שוטרים, פקחים, רופאים, עובדים סוציאליים, מורים וכד') ועוד נושאים רבים שבוודאי יעלו בעקבות שאלות הגולשים בפורום.
במסגרת הפורום נייעץ ונסייע לך כיצד להתמודד ונעניק כלים משפטיים להצליח במאבק.