נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
יעקב ג'רבי

יציאה לחופשה של אסיר מתי?

שלום, יש לי קרוב אסיר אשר נשפט למאסר עולם על רצח. עכשיו לאחר 8 שנים סוף סוף קצבו לו את משך המאסר לתקופה של 27 שנים. מתי הוא יהיה רשאי לצאת לחופשה והכנס לסבב חופשות ?

עו"ד פלילי יאיר רגב

שלום יעקב, כאמור, אסיר עולם שעונשו לא נקצב אינו זכאי לצאת לחופשות רגילות. עם זאת, לנציב שירות בתי הסוהר יש סמכות לאשר הוצאה של אסיר עולם שעונשו לא נקצב לחופשה מטעמים מיוחדים או אם יש נסיבות הומניטריות מיוחדות שמצדיקות הוצאתו לחופשה. על פי הפקודות, אסיר עולם שעונשו נקצב יוכל לצאת לחופשה במידה שריצה רבע מתקופת המאסר שנקצבה לו ונותרו לו פחות מ-10 שנים עד להשלמת 2/3 מתקופת המאסר שנקצבה לו. יש לזכור, שהחופשה אינה זכות מוקנית, אלא טובת הנאה שניתנת לאסיר באישור הגורמים המוסמכים בשירות בתי הסוהר. כלומר, אין חובה לשחרר אסיר לחופשה. ועדת אסירי עולם היא הגוף המוסמך להמליץ על חופשה לאסירי עולם. ועדת אסירי עולם תשקול בין היתר את: 1. התנהגות האסיר בבית הסוהר. 2. מספר מאסרי העולם שעל האסיר לרצות. 3. מידת הסכנה הנשקפת לציבור במהלך חופשתו. 4. הסיכוי שהאסיר לא ישוב מהחופשה. 5. נימוקי ועדת השחרורים המיוחדת שהחליטה על קציבת עונשו. 6. נימוקי ההמלצה שהובאה בפני נשיא המדינה בעניין קציבת העונש. 7. חוות הדעת שהוצגו בפניה. • נציב שירות בתי הסוהר רשאי לאשר חופשה לאסיר עולם שעונשו נקצב גם אם הוא לא עומד בכל התנאים הרגילים הדרושים להמלצה לחופשה. להבהיר: אסיר השפוט למאסר עולם שעונשו נקצב העומד בשני התנאים הבאים, זכאי לבקש לצאת לחופשה: 1. הוא ריצה לפחות רבע מתקופת המאסר שנקצבה לו. 2. משך זמן המאסר שנותר לו עד לסיום 2/3 מתקופת המאסר שנקצבה לו אינו עולה על 10 שנים. אישור החופשה • שלוש חופשותיו הראשונות של אסיר עולם שעונשו נקצב, יותנו בשני התנאים הבאים: 1. האסיר יצא לחופשה בחתימת בן משפחה. אם לא נמצא בן משפחה מתאים אז בחתימת ערב אחר שאושר מראש על-ידי אמ"ן/קמב"ס, אשר ילוו אותו מתחילת יציאתו לחופשה ועד חזרתו ממנה, וכן יתחייב להודיע על כל מקרה של חשש לבריחה או אי-מילוי תנאי. 2. האסיר ישהה בכתובת שנקבעה לשהייתו בכל מהלך החופשה (מלבד מקרים שבהם נקבע חריג ע"י אמ"ן/רמב"ס). • בנוסף, ניתן להוסיף על שני התנאים הללו תנאים נוספים בהתאם לאסיר המסוים. משך החופשות ותדירותן (סבב חופשות) • שלוש החופשות הראשונות: משך החופשה - 24 שעות לכל היותר, תדירות - חופשה אחת לחודשיים. • שלוש החופשות הבאות (חופשות מס' 6-4): משך החופשה - 48 שעות לכל היותר. תדירות - חופשה אחת לחודשיים. • החל מהחופשה השביעית: האסיר יצא לחופשות בהתאם לאגף בו הוא מוחזק. תדירות החופשות ואורכן נקבעת לפי האגפים השונים בבית הכלא בו הוא מוחזק. בכבוד רב,

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום עבירות אלימות