• 3 באפריל 2016

    עלות בניית בית פרטי ב1980

    מה עלות מ"ר בניית בית פרטי ב1979

    3 באפריל 2016