• 17 בפברואר 2013

    עלות הקמת עמותה מלבד תשלום אגרת הרישום

    מה העלות בהקמת עמותה מעבר לאגרת הרישום ?

    17 בפברואר 2013