• 29 במאי 2013

    רישום עמותה חדשה נעשה ע"י בגירים בלבד?

    איתי שלום האם חייבים אלו שמקימים עמותה להיות מעל גיל 18 ?

    29 במאי 2013