• 25 במאי 2013

    החוק החדש

    מאיזה גיל אפשר להתחיל את כל התהליך של הרישיון...זאת אומרת מתי מתחילים את שיעורי הנהיגה והתאוריה ?לפני הטסט בגיל 16 ו9 חודשים.

    25 במאי 2013