zap group mishpati logo

משפט תעבורה - האם וכיצד ניתן לקצר את תקופת השלילה?

ביהמ"ש לתעבורה בוחן שיקולים שונים בבואו לחרוץ את גורלו של הנאשם. אילו נסיבות כדאי להדגיש? מה מוטב להצניע? עו"ד מיומן לדיני תעבורה יכול לסייע לנאשם להפחית בעונשו, ובמקרים המתאימים, אף להוביל לזיכויו

03.05.15
תאריך עדכון: 30.03.24
9 דק'
משפט תעבורה - האם וכיצד ניתן לקצר את תקופת השלילה?

כאשר מדובר בדיני תעבורה, קשה לחזות מראש מה יהיה העונש שיושת על עבריין התנועה. רוב עבירות התנועה לא כוללות עונשים קבועים ומשאירות לבית המשפט לתעבורה חופש פעולה נרחב לבחון את הנסיבות ולקבוע את העונש. בבואו של בית המשפט לגזור עונש על נאשם בעבירת תנועה (הכולל לרוב שלילת רישיון וקנס) הוא בוחן מכלול של נסיבות. 

אילו נסיבות משפיעות על קביעות השופטים? באילו דרכים ניתן לנסות ולהפחית את העונש (שלילה קצרה, קנס נמוך)? ומה יגרום לכם להצליח לקצר או אפילו להתחמק מתקופת השלילה? כל התשובות לעברייני התנועה שמפחדים לאבד את רישיון הנהיגה

האם ניתן לחזות מראש איזה עונש ייגזר על נאשם בעבירת תנועה?

בפי כל לקוח שנכנס למשרד שאלה זו היא השאלה הראשונה שנשאלת: איזה עונש אקבל? כל אחד רוצה לדעת בפני מה הוא עומד ולקראת מה הוא הולך. התשובה לשאלה זו היא ברוב המקרים מאד מורכבת. קשה מאד לדעת מראש מה ייגזר על הנאשם ומה צפוי לו, אולם בהחלט ניתן להעריך. 

איך ניתן להעריך מהו העונש הצפוי על עבירות תנועה?

ניתן להניח מהו העונש הצפוי בגין עבירות תנועה אם מתמקדים בנסיבות העניין. יש לבחון בכובד ראש את מכלול הנסיבות המרכיבות את המציאות שקשורה לעבירת התנועה. נסיבות אלה קשורות לשיקולים שיפעיל בית המשפט בבואו לקבוע את העונש.

האם בית המשפט מפעיל תמיד את אותם השיקולים בבואו לגזור עונשו של נאשם?

כן. ישנם שיקולים מנחים שתמיד יילקחו בחשבון בעת קביעת העונש. ישנם גורמים שיכולים לגרום לשופט להקל עם הנאשם, בעוד אחרים עשויים לגרום לו דווקא להחמיר עמו. חלק מהגורמים אינם ברורים ואינם מפורשים. כך למשל, בין יתר הגורמים המשפיעים על העונש, ישנם גם את זהות השופט והאג׳נדה שלו. אלה הם גורמים משתנים וקשים לשקלול, כשבאים לחזות את התוצאה שסביר כי תתרחש. אולם מעבר לגורמים הללו ישנם שיקולים רבים מאד שניתן לזהות ולבודד. עורך דין לדיני תעבורה מומחה ומיומן, בעל ידע, כלים מתאימים וניסיון בהחלט ידע לזקקם ולהסיק מהם מהו העונש הצפוי. עובדה זו גם מסייעת לעורך הדין לגבש טקטיקה ששואפת אם לא לזכות את הנאשם, אז, לכל הפחות, להוביל לכך שיקבל עונש קל יותר.  

מהם השיקולים בהם מתחשב בית המשפט בבואו לקבוע את עונשו של מי שהורשע בעבירת תנועה?

מדובר בשיקולים רבים ומגוונים. כל מקרה נבחן לגופו. אולם, כאמור, ישנם שיקולים מפורשים שכל שופט יבחן בכל עניין; ואלה הם, בין היתר, השיקולים הבאים:

1. חומרת העבירה: בבואו של בית משפט להשית עונש על עבריין שהורשע בעבירת תנועה תבחן חומרת העבירה. עבירות חמורות במיוחד וכן נסיבות קיצוניות לרוב יניעו את בית המשפט להחמיר עם הנאשם, ולהפך- עבירה קלה יחסית תניע לעתים את השופט להקל עם הנאשם הנורמטיבי שיפיק לקחים וישוב לדרך המוטב.

בהתייחסו של בית המשפט למידת חומרת העבירה, הוא מתייחס גם לנסיבות הספציפיות של המקרה ובוחן האם יש בהן כדי להחמיר את מעשי הנאשם. כך, למשל, כאשר אדם נתפס נוהג תחת השפעת אלכוהול, בית המשפט ייתן את דעתו לשאלות שונות, כגון: גילו, הרגלי השתייה שלו ובמיוחד רמת האלכוהול בדמו- האם הוא נהג לאחר ששתה מעט או הרבה מעל הכמות המותרת בחוק.

2. נסיבות חיצוניות: ישנן נסיבות חיצוניות אובייקטיביות המשפיעות על חומרת העונש ואינן קשורות למקרה עצמו, לנסיבותיו, לעבירה או לנאשם. דוגמא מצוינת לכך היא מצב הכבישים באותו שבוע. למשל, אם באותו שבוע היו תאונות דרכים קשות שגררו ענין חדשותי, סביר שהעונש בגין עבירות תנועה יוחמר, או למשל, כאשר מדובר בתיק בעל פרופיל תקשורתי גבוה והחשיפה אליו רבה, יש שופטים שיראו במצב דברים זה שליחות.

הם ירתמו את התיק כדי להעביר מסר לציבור הנהגים, למען יראו וייראו. דוגמא נוספת היא כאשר העבירה נשוא האישום מהוות "מכת מדינה". למשל, תרבות הנהיגה של הצעירים בלילות שישי לאחר ששתו אלכוהול הולכת ומשתלטת. בית המשפט כנראה מכוון לקביעת מדיניות שיפוטית על ידי החמרה עם עבריינים במקרים בנסיבות אלה, כדי להעביר מסר לנהגים הצעירים, במטרה לשנות התנהגות חברתית לתועלת הציבור באמצעות פסקי דין.

3. נסיבות מקלות: בית המשפט, בבואו לגזור עונש של עבריין תנועה, נותן דעתו גם לנסיבות המקרה ומאפייני הנהג עצמו. למשל, סגנון חייו של הנהג, סגנונו האישי, מקום עבודתו, מספר ילדיו, מעמדו החברתי, נסיבות חייו ועוד. חלק מנסיבות אלה עשויות להשפיע, גם אם במידה מועטה, על חומרת העונש. בהקשר זה יכולים מאד לבלוט מאפיינים ייחודיים של הנאשם, כגון: מצב כלכלי, מצב נפשי, רקע, סיפור חיים ועוד.  בעניין בו טפל לאחרונה משרד הח"מ, דובר בעבריין תנועה שהיה חייל בודד, קשה יום שנאלץ לסייע לבני משפחתו מבחינה כלכלית. לנאשם היו נסיבות חיים קשות ביותר והן, לצד נסיבות מקלות נוספות, הובילו את השופט להקל עימו בעונש שגזר עליו.

4. חשיבותו של רישיון הנהיגה: למאפיין זה חשיבות רבה במיוחד ובית המשפט נותן משקל רב למשמעותו של היעדר רישיון נהיגה בחייו של הנאשם. כך, למשל, אם הנאשם עובד כנהג (נהג מונית, נהג משאית, נהג רכבי הסעה וכדומה) בית משפט לא ימהר לשלול את רישיונו, שהרי בכך הוא שולל גם את יכולת התפרנסותו, עונש שעלול להיות לא מידתי, חמור מדי ובעל השלכות קשות על הנהג ובני משפחתו. מה אם הנהג הוא מפרנס יחיד וכל פרנסתו כרוכה בנהיגה? ומה אם לנהג בן נכה הזקוק לטיפול צמוד והסעות? מה אם אימו של הנהג קשישה ורכבו משמש לה כרגליים? כל הנסיבות הללו בהחלט נלקחות בחשבון על ידי בית המשפט בעת גזירת עונש על עבירת תנועה ועשויות לסייע לקיצור תקופת השלילה.

בהקשר זה ראוי להזכיר שוב את עניינו של אותו חייל בודד אשר נתפס מבצע עבירה חמורה במיוחד. הוא השתתף ב"רייסים" ועשה לופים, צלחות ו"חראקות" בחניון. כתב האישום שהוגש נגדו היה חמור, וכלל עבירות שהעונש בגינן ע"פ רוב חמור ביותר, כגון: נהיגה תוך סיכון חיי אדם, נהיגה בקלות ראש ועוד. במסגרת הבקשה להקל עימו בעונש הודגש, כי הנאשם חייל בודד, תומך כלכלית בבני משפחתו ומשתמש ברישיון הנהיגה לשם פרנסתו. טיעונים אלה הועילו מאד, שכן על אף שדובר בעבירות חמורות - המסכנות את בטחון הנהג ואת שלום הציבור, אשר לרוב נגזר בגין ביצוען עונשים חמורים – הוטלו עליו רק 45 ימי שלילה וקנס של 500 ש"ח. 

5. עבירות קודמות: גם למאפיין זה מעניק בית המשפט חשיבות רבה במיוחד. נאשם שהינו נעדר עבר פלילי ואין לו הרשעות בעבירות תנועה קודמות יקבל בדרך כלל עונש פחות חמור בהשוואה לנאשם בעבירה זהה בנסיבות דומות אשר יש לו גיליון הרשעות ו/או עבירות תנועה רבות. 

6. תוצאות העבירה והשלכותיה המיידיות: במקרים בהם בעקבות עבירת התנועה נגרם נזק לחיי אדם, עובדה זו תקבל משקל בעת גזירת העונש על עבריין התנועה. ישנם שופטים המתחשבים לא רק בתוצאות הממשיות אלא גם מתייחסים לתוצאות שתתכנה, כלומר, תוצאות שסביר שיקרו בנסיבות העניין ושניתן לצפותן. כך, למשל, במקרה של אותו חייל בודד, בית המשפט התחשב בעובדה שנהיגתו הפרועה של הנאשם הוגבלה למגרש חניה, שהיה אותה שעה ריק מאדם. 

7. השלכות הענישה: שיקול נוסף שבית המשפט יתחשב בו, הוא השלכות העונש על רישיון האדם. כך, למשל, לאחר עשרה חודשי שלילה יש לעבור מחדש את מבחני ההסמכה לקבלת רישיון נהיגה. שופטים רבים בוחרים לא לקבוע פסילה של למעלה מעשרה חודשים כדי לא לאלץ את האדם להיות מחויב לעבור בשנית טסט ותיאוריה.

כיצד השופט יכול להיות מודע לכל הנסיבות הללו ואיך יודעים מה כדאי לחשוף ומה עדיף להצניע?

זו בדיוק מלאכתו של עורך דין המתמחה בדיני תעבורה. נאשמים שרישיון הנהיגה יקר ללבם ואשר עניינם ואישומם בעבירות תעבורה הגיע לפתחו של בית הדין לתעבורה, חייבים להצטייד בעורך דין המתמחה בדיני תעבורה כדי שיגבש טקטיקה שתסייע להם לקבל עונש קל יותר.

 אופן הצגת הדברים, ההחלטה אילו נסיבות להדגיש ואילו נסיבות להצניע, אילו טיעונים להעלות וכיצד להתנהל – אם מול בית המשפט ואם מול התביעה במסגרת משא ומתן להסדר טיעון – הם מלאכה שבמומחיות. רק עורך דין בעל ניסיון רב ובעל ידע, כלים ומיומנויות יוכל לעשות מלאכה זו על הצד הטוב ביותר ולהגיע להישגים נכספים.

פעמים רבות אישומים בתעבורה מסתיימים בטרם משפט וללא דיון הוכחות. כלומר, ההגנה והתביעה מגיעות להסדר טיעון, מה שקרוי בעגה הציבורית "עסקת טיעון". כאשר נציגי ההגנה והתביעה מנהלים משא ומתן בדרך להסדר טיעון, ניצבים לנגד עיניהם אותם הגורמים והנסיבות שיתורגמו לשיקולים על ידי בית המשפט והם המנחים אותם בעת ניהול דין ודברים מול הצד השני. כך, למשל, כאשר ישנן נסיבות מקלות ברורות, שעורכי הדין מניחים שבית המשפט יושפע מקיומן, לתביעה יהיה קל יותר ללכת לקראת ההגנה ולהסכים שיושת על הנאשם עונש קל יותר. 

עורך דין מיומן גם ישכיל להשיג ראיות תומכות שיוכיחו את אותן הנסיבות המקלות שיש להדגיש קיומן. גם מלאכת איסוף הראיות איננה קלה וראוי שתיעשה על ידי מומחה בתחום. 

האם בכל מקרה של אישום בעבירות תנועה חשוב להצטייד בעורך דין?

זה ענין של נזק מול תועלת. הנאשם צריך לבחון מה הוא מסכן אם יגיע למשפט ללא עורך דין. עורך דין עולה כסף ולא לכל אחד יש את האמצעים לממנו. מצד שני, שלילה היא לא דבר קל וקנס יכול להגיע לסכום נכבד. לפיכך, כל אדם חייב לבחון את צרכיו, את הסיכונים ואת התועלת הצפויה.

לא מעט אנשים טועים לחשוב שעורך דין תעבורה נחוץ רק במקרים קשים של עבירות תנועה חמורות וסיכון ממשי לרישיון הנהיגה, אבל זה לא מדויק. רישיון נהיגה יכול להיות דבר משמעותי. בנוסף אליו יש גם סיכון שיוטל קנס. מי שרוצה לצמצם את גובה הקנס ולקצר את תקופת הרישיון יוכל לעשות זאת רק בעזרת עורך דין תעבורה מנוסה, שיוכל, לא רק בזכות הידע שלו וכישוריו, אלא גם בזכות קשריו (למשל, עם התביעה איתה מגיעים פעמים רבות להסדר טיעון מקל), לסייע לנאשם. מקרים רבים של אישומים בעבירות תנועה מסתיימים בהסדרי טיעון ועו"ד טוב שמנהל מו"מ איכותי עם לשכת התביעות יכול לסייע לנאשם ולמנוע מצב בו לוקחים לו את רישיון הנהיגה, וגם גובים ממנו קנס משמעותי.

לסיכום, במקרים רבים מאד קשה לחזות איזה עונש יוטל על עבריין שהורשע בביצוע עבירות תנועה. ישנו טווח ענישה סביר ומקובל ועורך דין תעבורה מיומן לא רק שיוכל לנחש מה הוא העונש שסביר כי יוטל, אלא אף יוכל למצוא דרכים להפכו לקל יותר. מי שרוצה לקצר את אורך תקופת שלילת הרישיון ואת העול הכספי בדמות הקנס שיוטל עליו, טוב יעשה אם יפנה לעורך דין תעבורה מיומן שיבודד את כל הנסיבות שעשויות לגרום לשופט להקל עימו בעונש. יש לא מעט נסיבות כאלה, והיכולת לזהותן, לבודדן, להעלותן בפני המשפט ולתמוך בהן בראיות היא מלאכה קשה וחשובה שתצליח לקצר לכם את תקופת השלילה.  


* עו"ד שולה רוזנברג, מתמחה בדיני תעבורה

**השתתפה בהכנת הכתבה: נגוהה שפרלינג

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים