• 22 ביוני 2013

    מה השפעת החוק החדש על לימודי התאוריה?

    והאם כדאי לעשות תאוריה לפני החלתו

    22 ביוני 2013