• 30 ביוני 2013

  תקופת מלווה לאחר גיל 24

  נאמר לי שמה1.7.13 מי שמעל גיל 24 לא יהיה לו מלווה בכלל?! האם זה תקף על כל מי שעבר טסט גם מלפני שבוע? יתקנו לי את התקופת המלווה ל0?
  תודה!!!

  30 ביוני 2013
 • 30 ביוני 2013

  תקופת מלווה לאחר גיל 24

  ע"פ התיקון לחוק "נהג חדש צעיר" אשר נכנס לתוקפו ב-1.1.13, אין חובת מלווה למוציא ר.נ. אשר הגיע לגיל 24 שנים.

  נהג חדש צעיר12א1.(א)נהג חדש צעיר חייב בביצוע תכנית הליווי שנקבעה לפי סעיף קטן (ה) (בסעיף זה – תכנית הליווי) כל עוד לא מלאו לו 24 שנים.

  http://oknesset.org/vote/4959/

  30 ביוני 2013
  • 1 ביולי 2013

   תיקון תשובה

   (ד) הוראות סעיף 12א1 לפקודה, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה, לא יחולו על מי שהיה זכאי לקבל רישיון נהיגה לפי סעיף 11 לפקודה לפני יום התחילה.
   חוק זה קבל הארכת זמן עד ל-1.7, כך שהוא חל החל מתאריך זה. ע"פ הסיפא שצרפתי, הוא לא יחול על המוציא ר.נ. לפני ה-1.7.

   1 ביולי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?