• 30 במרץ 2014

    מהירות

    צולמתי במצלמת מהירות בתוך כמה זמן אמור נלהשלח אליי הודעת הקנס
    ומאיזה זמן אני אוכל לטעון להתיישנות?

    30 במרץ 2014