• 21 בספטמבר 2014

    חגורות בטיחות

    האם נכנס לתוקף השינוי שמספר הנוסעים ברכב יהיה כמספר חגורות הבטיחות ?

    21 בספטמבר 2014