• 19 בדצמבר 2012

  ביטול זכרון דברים ע"י הקונה

  מה הפיצוי בגין הפרת זכרון דברים? נחתם זכרון דברים עם קונים לרכוש את הדירה שלי ב 1.8 מיליון ש"ח, בכפוף לחוזה מכר עד מועד קבוע, ללא התייחסות לגובה הפיצוי בגין הפרה, אולם מספר ימים לאחר מכן הודיעו לי בע"פ כ"דרך אגב" כי הם שינו את דעתם. איזה פיצוי מגיע לי בגין אותה הפרה? תודה

  19 בדצמבר 2012
 • 19 בדצמבר 2012

  ביטול זכרון דברים ע"י הקונה

  שלום רב. כבר נפסק בפסיקה כי "צדדים העורכים הסכם מוקדם בכתב ומסכימים במסגרתו לחתום על חוזה בשלב מאוחר יותר, מוחזקים כמי שלא ראו בהסכם המוקדם בסיס להתקשרות מחייבת. ברם, חזקה זו ניתנת לסתירה אם מוכח באופן ברור שכוונת הצדדים הייתה להתקשר באופן מחייב אף בלא לחתום על החוזה."
  מכאן שיש להוכיח כי היתה כוונה אמיתית להתקשרות. גם אם יוכח שהיתה כוונה ושהיתה הפרה של חובת תום הלב בניהול מו"מ יהיה צורך להוכיח את הנזק שנגרם על מנת לתבוע.

  19 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?