• 27 בינואר 2013

  היטל השבחה

  האם העיריה יכולה לבקש ממני לשלם עלות של 1400 ש"ח בגין עריכת שומת היטל השבחה?

  הועבר אלי מהעריה כתב התחייבות להזמנת שומת היטל השבחה שם כתוב שהתשלום עבור עריכת השומה יופחת מהיטל ההשבחה אולם אם לא אשלם את ההיטל תוך 30 ימים ממועד קבלת השומה ישמש התשלום לכיסוי הוצאות הועדה המקומית ולא אהיה זכאי להשבת התשלום?

  מה לגבי זכותי לפנות לשמאי מכריע? האם במצב שאפנה עלות השמאי לא תוחזר לי ? האם העיריה לא מבקשת למנוע זאת ממני ?

  27 בינואר 2013
 • 4 בפברואר 2013

  היטל השבחה

  שלום רב. נא לפנות לפורום תכנון ובניה

  4 בפברואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?