• 2 ביולי 2012

  פציעה של ספורטאי מצטיין בצבא

  שלום רב,
  האם חייל שהוא ספורטאי מצטיין, שנפצע בתקופת השרות הצבאי, במהלך תחרות ספורט רשמית בענף שבו הוא ספורטאי, יוכר כנכה צה"ל ?

  2 ביולי 2012
 • מנהל הפורום עו"ד תמר סיון 5 ביולי 2012

  פציעה של ספורטאי מצטיין בצבא

  ראובן שלום
  חוק הנכים חל על פגיעות מסוימות שנפגע חייל חובה בעת חופשה.
  לגבי פגיעה בפעילות ספורטיבית נקבע שהחוק יחול רק אם :

  ..... החבלה לא אירעה תוך כדי עיסוקו של החייל בעבודה, בעיסוק או בפעילות ספורטיבית, אשר נהוג לקבל בעבורם תמורה, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין אם אושרו כדין לפי פקודות הצבא ובין אם לאו, בין אם בפועל ניתנה תמורה כאמור ובין אם לאו;
  "פעילות ספורטיבית" – לרבות כל פעילות ספורטיבית המתבצעת במסגרת אגודה הרשומה כחוק;

  גם בפקודת מטכ"ל העוסקת ב"עבודה פרטית" של חיילים מוגדר הספורטאי המצטיין כמי שעוסק בעבודה פרטית ולא זכאי לזכויות לפי חוקי השיקום. עם זאת, רצוי לבדוק את המסמכים המסדירים את מעמדו כספורטאי מצטיין אולי נקבע שם אחרת.

  5 ביולי 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?