• 25 ביולי 2012

  הנחת בארנונה למגורים

  ערב טוב למומחים
  לאשתי דירה בירושלים וכן דירה בתל אביב,בדירה הירושלמית היא מקבלת הנחה מתוקף הנחה לנפגעי איבה,לאחרונה (ולצערי) חליתי במחלה קשה!!! וקבלתי נכות 100% לצמיתות, האם אוכל לקבל הנחת ארנונה לנכה לדירה בתל אביב, באם ארשם כמחזיק בנכס שלה?
  ולאחר רשומי בכתובת של הדירה בתל אביב
  אני מודה לכם מאד
  גרגורי

  25 ביולי 2012
 • 31 ביולי 2012

  הנחת בארנונה למגורים

  תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג 1993 (להלן תקנות הנחות מארנונה)קובעותכי רשות מקומית רשאית לתת הנחות אלה בתשלומי
  הארנונה:

  1. לזכאי לקצבה חודשית מלאה ואשר דרגת אי
  הכושר היא בשיעור 75% ומעלה
  לפי חוק הביטוח הלאומי סעיף 127 ל"ו-נכות
  כללית - הנחה בשיעור שאינו עולה
  על 80%.

  2. לנכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו
  לצמיתות דרגת אי?כושר השתכרות
  בשיעור של 75% לפי סעיף 127 ל"ו לחוק
  הביטוח הלאומי - הנחה בשיעור שאינו
  עולה על 80%.

  3. לנכה אשר דרגת נכותו הרפואית על פי כל
  דין היא בשיעור 90% ומעלה - הנחה
  בשיעור שאינו עולה על 40% ובלבד שאין
  בבעלותו נכס נוסף.

  4. למקבל גמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של
  הרוג מלכות לפי חוק התגמולים לאסירי ציון
  ובני משפחותיהם התשנ"ב 1992 - הנחה
  בשיעור שאינו עולה על 66%.

  5. לבעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד
  התשי"ח 1958 - הנחה בשיעור של עד
  90%.

  31 ביולי 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?