Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

בקשת פטור ממס הכנסה - כיצד מגישים?

בקשת הפטור מצריכה הצטיידות במסמכים שונים. לפניכם מדריך המפרט את דרך הפנייה והמסמכים אשר יש להגיש כדי לקבל את הפטור המיוחל

מאת: מערכת משפטי ועו"ד אריק שלו | אריק שלו ושות' - משרד עו"ד
08.11.12
תאריך עדכון: 22.10.15
2 דק'
בקשת פטור ממס הכנסה - כיצד מגישים?

מחלות ונכויות רבות יכולות להוביל להקלות ולפטור ממס הכנסה. חולים ונכים רבים לא מודעים לכך, ומסיבות שונות לא מתחילים בהליך למול הרשויות. כיצד עושים זאת? אילו מסמכים יש למלא כדי לקבל פטור?
לקבלת אישור מפקיד השומה על פטור ממס הכנסה יש להגיש למשרד השומה הסמוך למקום מגוריכם את טופס 1516 - "בקשה לפטור ממס" בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת עיוור.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו עכשיו לפורום פטור ממס הכנסה

יחיד שאינו עיוור כאמור או שלא נקבעו לו אחוזי נכות על פי אחד החוקים המנויים בסעיף 3 או שנקבע לו לפיהם אחוז הנמוך מ- 90% בחישוב מיוחד, ועבר אירוע רפואי כלשהו - רשאי לגשת לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

המידע שלהלן נועד להקל עליכם ולהנחותכם בהפניית בקשה למס הכנסה לצורך קבלת זימון לוועדה רפואית.

מסמכים שיש למלא לצורך קבלת זימון לוועדה רפואית

כדי לקבל זימון לוועדה רפואית כאמור, יש למלא ולהגיש את המסמכים הבאים:

5.1 טופס 1516 - "בקשה לפטור ממס".

5.2 טופס הבקשה לוועדה רפואית (169א) - עליכם למלא את הטופס במלואו, ולציין במפורש מהן המחלות והליקויים מהם הינכם סובלים או סבלתם בעבר.

5.3 טופס ויתור סודיות (169ב).

5.4 שובר אגרה ששולם למוסד לביטוח לאומי חתום על ידי הבנק. (ניתן להשיג את השובר במשרדי השומה או במשרדי המוסד לביטוח לאומי).

בנוסף, יש חובה לצרף את כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת שיש בידכם המתייחסים למחלה/ות.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים