Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

פטור ממס הכנסה – שאלות נפוצות מהפורום

האם ניתן לקבל פטור רטרואקטיבי? האם נכה צה"ל לא צריך לשלם מס הכנסה? מהי דרגת הנכות שנקבעת בוועדה רפואית בעקבותיה יש פטור ממס? שאלות אלו ואחרות נשאלו בפורום פטור ממס הכנסה. עו"ד אריק שלו, מנהל הפורום, השיב

מאת: מערכת משפטי |
30.06.11
תאריך עדכון: 12.03.18
3 דק'
פטור ממס הכנסה – שאלות נפוצות מהפורום

הטבות מס לחולה סכרת

שאלה: האם חולה סכרת או חולה לב זכאי להטבות מס?

תשובה: לשם קבלת הטבת מס, יש להגיש בקשה להיבדק בפני ועדה רפואית אשר תקבע את דרגת הנכות. במידה והיא מגיעה לכדי 90% . קיימת זכאות לפטור ממס.
מי שמקבל גמלת נכות כללית בשיעור 75% אובדן כושר- עשוי להיות זכאי להנחה בתשלום ארנונה.

פטור ממס לקשיש שמעוניין לעבוד

שאלה: ברצוני לשאול מה התייחסות חוק מס ההכנסה לקשיש בגיל 75 ואילך המעוניין לבצע עבודה כעצמאי.

תשובה: תשלום מס הכנסה מבוסס על הכנסה, ואין לו קשר לגיל. במקרה של בעיות רפואיות ניתן לקבל פטור אם יש נכות בשיעור 90% או 100% , לפי העניין.

גם אתם רוצים לשאול שאלה בנושא? היכנסו עכשיו לפורום פטור ממס הכנסה

נכה צה"ל-פטור

שאלה: הוכרתי השבוע כנכה צה"ל 54 אחוז. האם  זה פוטר אותי מתשלום מס?

תשובה: על קצבת נכה שהוכר ע"י משרד הביטחון יש פטור ממס. אולם פטור מהכנסה אחרת מותנה בנכות רפואית הנקבעת ע"י ועדה רפואית בשיעור 90% למספר ליקויים או 100% בגין מחלה אחת.

פטור רטרואקטיבי ממס הכנסה

שאלה: עקב נכות קיבלתי פטור ממס הכנסה החל מה- 1.1.2008 .שמעתי שעל פי חוק מקבלים פטור 7 שנים אחורה. האם זה נכון? את רוב האחוזים קיבלתי עקב מחלה שאני חולה בה מאז 1980.

תשובה: הזכאות לפטור רטרואקטיבי מותנית בקביעת ועדה רפואית את תחילת דרגת הנכות. אם הועדה קבעה כי הנך נכה הזכאית לפטור רק מ- 2008 , הנך יכולה לערער על ההחלטה תוך 30 יום.

פטור ממס הכנסה עקב מעבר דירה

שאלה: אני עובר דירה לישוב מאחורי הקו הירוק. האם אני אהיה פטור ממס הכנסה?

תשובה: הזכאות להנחה במס הכנסה בגין ישוב ספר נקבעת לפי אמות מידה שונות . יש לברר אצל פקיד שומה באזור מגוריך ,אם הישוב אליו אתה עובר לגור נכלל ברשימת הישובים ומהו שיעור ההנחה במס.

רדיפות הנאצים - נכות ופטור ממס

שאלה: האם אחוזי נכות שנקבעו כמזכים ע"ח נרדפי הנאצים תקפים  אם נקבע 25% על חשבון נרדפות? האם כל הנכות תקפה לפטור ממס?

תשובה: הקצבה לנפגעי רדיפות הנצים פטורה ממס. אולם פטור ממס על הכנסה אחרת (מעבודה או אחרת) היא בתנאי שיש נכות רפואית בשיעור 90% ממספר בעיות רפואיות או 100% בגין מחלה אחת. 

מספר פגימות בגפה אחת

שאלה: יש לי נכויות ברגל לכל אורכה ( כלומר פרק כף הרגל בפרק הברך ובירך).
ישנה תקנה 11 בספר הנכויות, לפיה אוסף של פגימות באותה גפה לא יכול להעלות על החלק הקטוע של אותו גפה. חלק גורסים שבשל כך שקיטוע של גפה עד הירך הוא 80 אחוז , אזי אני לא יכול לקבל יותר מזה ,וחלק אומרים לי שמכיון שהפגימות מתפזרות בפרקים שונים ברגל, אזי התקנה לא חלה עלי. מה נכון?

תשובה: אכן תקנה 11 לתקנות בדבר חישוב דרגת נכות קובעת כי סך אחוזי הנכות המשוקללים בגפה אחת לא יכולים לעלות על מצב של קטיעת אותה גפה.

עו"ד אריק שלו במשפטי

עו"ד שלו בגוגל פלוס

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים