• 13 באוגוסט 2012

  בקשת פטור

  כיצד מבקשים בפועל את הפטור ממס הכנסה?

  13 באוגוסט 2012
 • 15 באוגוסט 2012

  בקשת פטור

  לקבלת אישור מפקיד השומה על פטור זה ממס הכנסה יש להגיש למשרד השומה הסמוך למקום מגוריך את טופס 1516 - "בקשה לפטור ממס" בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת עיוור.

  יחיד שאינו עיוור כאמור או שלא נקבעו לו אחוזי נכות על פי אחד החוקים המנויים בסעיף 3 או שנקבע לו לפיהם אחוז הנמוך מ- 90% בחישוב מיוחד, ועבר אירוע רפואי כלשהו - רשאי לגשת לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי.
  המידע שלהלן נועד להקל עליך ולהנחותך בהפניית בקשה למס הכנסה לצורך קבלת זימון לוועדה רפואית.

  כדי לקבל זימון לוועדה רפואית כאמור, יש למלא ולהגיש את המסמכים הבאים:
  5.1 טופס 1516 - "בקשה לפטור ממס"
  5.2 טופס הבקשה לוועדה רפואית (169א). - עליך למלא את הטופס במלואו ולציין במפורש מהן המחלות והליקויים מהם הינך סובל/ת או סבלת בעבר.
  5.3 טופס ויתור סודיות (169ב).
  5.4 שובר אגרה ששולם למוסד לביטוח לאומי חתום על ידי הבנק. (ניתן להשיג את
  השובר במשרדי השומה או במשרדי המוסד לביטוח לאומי).
  בנוסף יש חובה לצרף את כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת שיש בידך המתייחסים למחלה/ות.

  15 באוגוסט 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?