• 20 באוגוסט 2012

  תחולת הנכות. - דחוף.


  נקבעה לי נכות צמיתה של 95% החל מ 2/11.
  הוועדה התיחסה לנכות המאוחרת על מנת לקבוע את תחולת הנכות .
  בשל ריבוי הנכויות שיש לי , גם אם הוועדה לא הייתה לוקחת בחשבוןאת תחולת הנכות האחרונה הייתי מגיע מעל ל 90% . ועל כן אני טוען כי תחולת הנכות צריכה להיות לפני 2/11 . ולקבוע את תחולת הנכות מתאריך נכות שגרמה לי להגיע ל 90%. האם יש הצדקה לטענתי ?

  20 באוגוסט 2012
 • 26 באוגוסט 2012

  תחולת הנכות. - דחוף.

  סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס בגין הכנסות של אחד מהיחידים הבאים:

  עיוור
  או נכה בשיעור של 100%,
  או נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד,
  או נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד.

  הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

  הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.
  התקרה שונה אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית כמו משכורת, הכנסה מעסק ועוד או כשמדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית כמו ריבית, שכר דירה ועוד.
  יודגש כי מי שתקופת נכותו הכוללת נקבעה בין יום אחד ל-184 יום, לא יהיה זכאי לפטור בגין הכנסותיו.

  יחיד אשר שיעור נכותו נקבע ל- 100% נכות לצמיתות או 90% לפי חישוב מיוחד או עיוורים ללא הגבלת אחוז נכות לרבות לקוי ראייה חמור - על פי אחד החוקים הקבועים בפקודת מס ההכנסה.

  26 באוגוסט 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?