• 26 באוגוסט 2012

  תחולת הנכות


  תודה על ההבהרה אולם לצערי לא נתנה תשובה לשאלותי .
  באם תוכל להתיחס שוב למקרה שלי אודה לך.

  26 באוגוסט 2012
 • 30 באוגוסט 2012

  תחולת הנכות

  זכאים לפטור ממס הכנסה נכים בנכות רפואית בלבד ולא נכות תפקודית
  שעונים לקרטריונים שנקבעו על פי חוק שתחולת תיקונו לחוק המקנה פטור ממס הכנסה החל מתאריך 1.7.2003

  לפי התיקון, הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.

  לפי קרטריונים הבאים הבאים:
  1. עיוור.
  2. נכה בשיעור של 100 % נכות רפואית .
  3. נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי
  חישוב מיוחד או נכה שנקבעה לו נכות צמיתה
  בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד.

  לכך נוספו כללים נוספים:

  1. נכות שאינה עולה על 184 יום – אין זכאות
  לפטור ממס.

  2. נקבעה נכות לתקופה העולה על 185 יום אך
  שאינה עולה על 364 יום

  כלומר, הנכות שנקבעה באופן זמני אונה עולה בנזכר לעיל לפטור ממס עד לסכום של 67,920 ₪ לשנה בלבד.

  3. נקבעה נכות לתקופה העולה על 364 יום – יוענק
  פטור ממס עד לסכום של 566,400 ₪ לשנה.

  4. נקבעה תקופת נכות המזכה בפטור ממס לחלק משנת
  המס – יוענק פטור ממס באופן יחסי לתקופת
  הפטור בשנת המס, והתקרות שלעיל יחושבו גם הן
  באופן יחסי, כמפורט לעיל :

  סכום ההכנסה הפטורה ממס יהא הסכום שיתקבל במכפלת מספר ימי הנכות בשנת המס ומחולק ב- 365.

  סכום התקרה יהא סכום התקרה הרלוונטית במכפלת מספר ימי הנכות בשנת המס ומחולק ב- 365.

  כאשר נקבעה תקופת נכות לתקופה העולה על 185 יום אך שאינה עולה על 364 יום והנכות מחולקת על שתי שנות מס – סכום הפטור בשתי שנות המס ביחד לא יהיה יותר מסך של 67,920 ₪.

  תקרות פטור המס מתעדכנות מדי שנה ויש להתעדכן במס הכנסה. כמו כן ניתן לקבל באופן רטרואקטיבית שש שנים אחרוה כך מי שלא היה מודע לזכויותיו אלו יוכל לתבוע באופן רטרואקטבי.

  30 באוגוסט 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?