• 18 באוקטובר 2012

  מה כולל בתוכו פטור ממס הכנסה?

  שלום, קיבלתי פטור ממס הכנסה בעקבות 90% נכות שאישרו לי בביטוח לאומי.
  האם זה כולל בתוכו הטבות מס אחרות? לדוגמא פטור מארנונה וכיוצ״ב?
  במידה וכן מהן אותן הטבות או פטורים נוספים?
  תודה

  18 באוקטובר 2012
 • 23 באוקטובר 2012

  מה כולל בתוכו פטור ממס הכנסה?

  סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס בגין הכנסות של אחד מהיחידים הבאים:

  עיוור
  או נכה בשיעור של 100%,
  או נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד,
  או נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד.
  הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

  הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.
  התקרה שונה אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית כמו משכורת, הכנסה מעסק ועוד או כשמדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית כמו ריבית, שכר דירה ועוד.
  יודגש כי מי שתקופת נכותו הכוללת נקבעה בין יום אחד ל- 184 יום, לא יהיה זכאי לפטור בגין הכנסותיו.
  יחיד אשר שיעור נכותו נקבע ל- 100% נכות לצמיתות או 90% לפי חישוב מיוחד או עיוורים ללא הגבלת אחוז נכות לרבות לקוי ראייה חמור - על פי אחד החוקים הבאים:

  חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ז - 1959 (נוסח משולב).
  חוק נכי המלחמה הנאצים, תשי"ז - 1957,
  חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל 1970,
  פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה -1995,
  חוק שירות הסעד (תעודת עיוור).

  הפטור ממס הכנסה ניתן על בסיס חוקים אלה בלבד ולשם פטור ממס ההכנסה כהגדרתו בחוק.

  23 באוקטובר 2012
  • 1 בנובמבר 2012

   מה כולל בתוכו פטור ממס הכנסה?

   דבר ראשון, תודה על התגובה.
   אבל לא ענית לשאלתי:"...האם זה כולל בתוכו הטבות מס אחרות? לדוגמא פטור מארנונה וכיוצ״ב?
   במידה וכן מהן אותן הטבות או פטורים נוספים? "

   אשמח לקבל תגובה לשאלתי זו.
   תודה,
   זהר

   1 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?