• 19 בנובמבר 2012

  תושבי הדרום

  האם תושבי הדרום שנעדרים ממקום העבודה שלהם יקבלו פטור ממס הכנסה במשכורת הבאה שלהם?

  19 בנובמבר 2012
 • 25 בנובמבר 2012

  תושבי הדרום

  תושבי יישובי קו עימות זכאים לקבל הטבת מס באחוז מסוים משכרם.

  גובה ההטבה נקבע בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה ונע כיום בין 13% - 25% מההכנסה החייבת מיגיעה אישית, עד לתקרה מסוימת, בהתאם למקום המגורים.

  מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אזור קו עימות דרומי, זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 25%מהכנסתו החייבת במס מיגיעה אישית עד לסכום של 197,040 ₪. לעניין זה, "אזור קו עימות דרומי" מוגדר בחוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007.

  כמו כן ישנן הטבות נוספות, מעבר לקבוע בפקודת מס הכנסה. כך, למשל, ישנן הנחות בהקצאת קרקעות למטרת מגורים בישובים בגליל ובצפון מכוח החלטה מספר 1207 של מינהל מקרקעי ישראל מיום 25/7/2010

  25 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?