לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
אלי אלוני

המחה במס הכנסה עקב נכות קבועה

שלום אני בן 73 , עם נכות קבועה של 54% המקבל פנסיה מ"מבטחים" ומועסק במשרה חלקית בעבר קיבלתי החזרי מס עקב תקופות של אשפוזים בגין ניתוחים האם מגיע לי החזר מס -הן מהפנסיה והן מעבודתי הנוכחית בגין נכות זו ( קבועה 54%) אודה לתשובחך בברכה אלי

עו"ד אריק שלו

הפטור על "קצבה מזכה" בהגיעך לגיל פרישה חלק מהקצבה או מהקצבאות שאתה מקבל ממעבידך לשעבר או מקופת גמל או מקרנות פנסיה או קצבה בשל אובדן כושר עבודה (המוגדר כהכנסה מיגיעה אישית) פטור ממס. הפטור לשנה הוא בשיעור של 35% מהקצבה, אך לא יותר מאשר 32,802 ש"ח מסך כל הקצבאות מסוג זה שהתקבלו במשך כל השנה (סכום זה מהווה 35% מתקרת ה"קצבה המזכה" השנתית בסך 93,720 ₪). הפטור לחודש הוא סך של 2,734 ₪ (שהינו 35% מהקצבה החודשית המזכה - 7,810 ₪). משנת המס 2004 אפשר לקבל את הפטור רק אם בעל הקצבה הגיע לגיל הפרישה הקבוע בחוק או פרש בשל נכות. גיל הפרישה לעניין זה בשנת 2010 הוא על פי החוק חוק גיל הפרישה התשס"ד-2004: לגבר - 67 שנים לאישה - 62 שנים וכן מי שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר, שנקבעה על פי החוקים הרלוונטיים. דוגמה: הכנסתך מקצבה (פנסיה) בשנת המס 100,000 ₪. אתה זכאי לפטור על 35% מ-93,720 ש"ח ("תקרת הקצבה המזכה" לשנת המס 2010). כלומר, הסכום המרבי הפטוּר ממס הוא 32,802 ש"ח (35% מ-93,720). מכאן שהקצבה החייבת במס: 67,198 ₪ =100,000-32,802 אם התקבלה קצבה בגין חלק משנת המס, יהיה הפטור בשיעור יחסי: "תקרת הקצבה המזכה" תהיה סכום הקצבאות המזכות בגין החודשים שבעבורם התקבלה הקצבה. בשנת 2010 סכום הקצבה המזכה לכל חודש הוא כאמור 7,810 ש"ח. דוגמה: פרשת מעבודתך ב-1.6.2010 וקיבלת קצבה כוללת של 60,000 ש"ח בעבור שבעת החודשים עד סוף שנת המס. סכומי הקצבאות המזכות לחודשים יוני עד דצמבר 2010 מסתכמים ב-54,670 ₪ (7*7,810). הסכום הפטור יהיה אפוא 19,135 ₪ (35% מ-54,670). הקצבה החייבת במס: 40,865 ₪=60,000-19,135 הפטור על קצבה מוכרת הפטור לקצבה ניתן על 35% מהקצבה המזכה", כמו שפורט למעלה, או על כל סכום "הקצבה המוכרת", שתפורט להלן, לפי הגבוה מביניהם. "קצבה מוכרת" היא אותו חלק מהקצבה שקופת גמל משלמת לקצבה שמנהלת חברת ביטוח או שהוקמה אחרי 1.1.1995. יובהר ש"קצבה מוכרת" היא החלק שמקורו בתשלומים שבעבר חויבו במס בעת תשלום המשכורת ובעת ההפרשה של המעביד לקופה, שכן הם היו מעל השיעורים והסכומים הקבועים בחוק, וכן בשל סכומים שהפקיד החוסך ולא היה זכאי לקבל בגינם ניכוי לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה. למרות האמור לעיל, מ-1 באפריל 2004 מי שאינו זכאי לפטור כמו שהוסבר לעיל, זכאי לפטור על "הקצבה המוכרת" (אם ישנה) כמו שהוגדרה לעיל ובלבד שמלאו לו 60 שנה. דוגמה: פרשת בגיל 67 ואתה מקבל קצבה חודשית על סך 12,000 מחברת הביטוח, שמתוכם 3,000 ש"ח בשל תשלומים שלא הייתה בגינם בעבר לניכוי לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה (קצבה מוכרת). הסכום הפטור לפי "תקרת הקצבה המזכה"- 2,734 ₪ לחודש (קבוע, כאמור למעלה) הסכום הפטור לפי הקצבה המוכרת, כאמור בדוגמה - 3,000 ש"ח לחודש הפטור ניתן על פי הסכום הגבוה, ולכן גובה הפטור יהיה 3,000 ₪ לחודש. הקצבה החייבת במס: 9,000 ₪=12,000-3,000 בחודש. לפיכך, יינתן פטור חודשי בסכום הגבוה מבין 3,000 ש"ח לבין 2,734 ₪ = 35%X 7,800 ש"ח (תקרת הקצבה החודשית המזכה). לסיכום: על פי החוק אתה זכאי לפטור של 35% מ"הקצבה המזכה", אבל אם אתה מקבל קצבה הכוללת "קצבה מוכרת" כמוסבר לעיל, אתה רשאי לבקש שרכיב "הקצבה המוכרת" הוא שיהיה הסכום הפטור.

אלי אלוני

לעו"ד אריק שלו תודה על הייעוץ המפורט בברכה אלי אלוני

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום פטור ממס הכנסה