אחוז נכות רפואית המזכה בפטור ממס הכנסה - פורום פטור ממס הכנסה

שאלה חדשה
 • דשדש

  נשלח ע"ידשדש 12:40, 19 בינואר 2013

  שלום, האם 89.02 אחוז מקנים פטור ממס הכנסה לפי תקנה 9(5), או שחייב לפחות 90% לפחותשל נכות רפואית על כמה פגימות.

  השב
 • 10:30, 28 בינואר 2013

  גם נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% ומעלה זכאי גם כן לפטור לפי חישוב מיוחד.

  תגובה
 • 12:11, 17 בפברואר 2013

  סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס עבור הכנסות של אחד מהיחידים הבאים:

  עיוור
  נכה בשיעור של 100%
  נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד
  נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד

  הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

  הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.
  התקרה שונה אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית כמו משכורת, הכנסה מעסק ועוד או כשמדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית כמו ריבית, שכר דירה ועוד.

  יודגש, כי מי שתקופת נכותו הכוללת נקבעה בין יום אחד ל - 184 יום לא יהיה זכאי לפטור בגין הכנסותיו.

  יחיד אשר שיעור נכותו נקבע ל- ‎100% נכות לצמיתות או 90% לפי חישוב מיוחד או עיוורים ללא הגבלת אחוז נכות לרבות ליקוי ראייה חמור.

  תגובה