• 21 במרץ 2013

  ועדה רפואית

  הופעתי בפני ועדה רפואית לעניין פטור ממס .
  בפרוטוקול הועדה שקיבלתי . ראיתי ש נכות מסוימת שנקבעה לי עתוצאה מתאונת עבודה לא נלקחה בחשבון בטענה שזוהי נכות הקשורה לסיבוכי הסוכרת.
  האם יש סמכות לועדה לבטל נכות ,מתאונת עבודה ולצרף נכות זו לסיבוכי סוכרת (65%) פעולה זו למעשה פגעה ב תכולת הנכות הכללית . במס' שנים אחורה.

  תודה

  21 במרץ 2013
 • 14 באפריל 2013

  ועדה רפואית

  סעיף 9(5) לפקודה מקנה פטור ממס עבור הכנסות של אחד מהיחידים הבאים:

  עיוור
  נכה בשיעור של 100%
  נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד
  נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד

  הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

  הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.
  התקרה שונה אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית כמו משכורת, הכנסה מעסק ועוד או כשמדובר בהכנסה שאינה
  מיגיעה אישית כמו ריבית, שכר דירה ועוד.

  יודגש, כי מי שתקופת נכותו הכוללת נקבעה בין יום אחד ל - 184 יום לא יהיה זכאי לפטור בגין הכנסותיו.

  יחיד אשר שיעור נכותו נקבע ל- ‎100% נכות לצמיתות או 90% לפי חישוב מיוחד או עיוורים ללא הגבלת אחוז נכות לרבות ליקוי ראייה חמור - על פי אחד החוקים הבאים, על פי שיקוליה המקצועיים:

  חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט - 1959 (נוסח משולב)
  חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ז - 1957
  חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל - 1970
  פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח
  הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995
  חוק שירותי הסעד (תעודת עיוור)

  14 באפריל 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?