לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
מירה

פטור ממס על ירושה

שלום רב, האם קיים תשלום מס על קבלת ירושה? האם פטור ממס הכנסה, לנכה, פוטר גם מתשלום מס על הירושה. תודה.

עו"ד אריק שלו

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) (להלן: "הפקודה") סעיף 9(5) שכותרתו "הכנסות פטורות" מאפשרת לנכה לקבל פטור ממס על הכנסותיהם. הסעיף מבחין בין הכנסה מיגיעה אישית כמשכורת או הכנסה מעסק, להכנסה שלא מיגיעה אישית לדוגמא הכנסות מדיבידנד וריבית. בהתאם לנקבע בפקודה, הפטור יחול על הכנסה מיגיעה אישית של נכה בענייננו שנקבעה לו נכות של 100%, או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באברים שונים, והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות, כמפורט להלן: (1) נקבעה נכות כאמור לתקופה של 365 ימים או יותר- הכנסה עד לסכום של 579,600 ₪ (מותאם לשנת המס 2011). (2) נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין 184 ימים לבין 364 ימים-הכנסה עד לסכום של 69,480 ₪ (מותאם לשנת המס 2011). על פי חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הירושה") נקבע כי בעת פטירתו של אדם עוברים נכסיו והתחייבויותיו ליורשיו. לעניין הכנסות מעסקאות ממשלח יד של נכה שנפטר בהם בוצע דיווח על בסיס מזומן: בהתאם לסעיף 3 (ו) לפקודה, סכומים שהגיעו לידי היורשים לאחר פטירת הנישום, שמקורן בעסק או במשלח היד, ואשר לא חויבו אצל הנפטר יחשבו כהכנסות היורשים, כהכנסה שאינה מיגיעה אישית ושיעור המס שיחול עליה מוגבל ל-40%, וזאת בהתאם להוראות סעיף 125א לפקודת מס הכנסה.

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום פטור ממס הכנסה