open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 10 ביולי 2013

      הטבות לבוגרי תואר ראשון

      שלום רב
      שמי אביב, אני בוגר תואר ראשון במשפטים.
      רציתי לברר אם יש לי הטבה ממס הכנסה ואם כן מהו?
      תודה

      10 ביולי 2013
     • 16 ביולי 2013

      הטבות לבוגרי תואר ראשון

      על פי רשויות המס כפי שפורסם בחוזר מס` 7/2011 באשר למתן פטור ממס הכנסה לסטודנטים וחוקרים בגין קבלת מלגה בתקופת לימודיהם או מחקרם, המוסדר בסעיף 9(29) לפקודה ופטור ממס שכר למוסד המשלם, המוסדר בסעיף 4(ב) לחוק מע"מ.

      באופן כללי, מלגות ניתנות לחלוקה למספר סוגים כאשר דרך הטיפול בהם שונה. סוג מלגות ראשון הינו מלגות הצטיינות או מלגות בשל מצב סוציואקונומי נמוך כאשר סוג זה אינו חייב במס. סוג מלגות שני הינו מלגות בתמורה למתן שירותי הוראה ו/או תרגול כאשר סוג זה ממוסה כשכר עבודה. סוג מלגות שלישי הינו מלגות קיום. כלומר מלגות הניתנות לחוקרים וסטודנטים (מקובל אצל סטודנטים בתואר שני) לשם כלכלתם וקיומם כדי שיוכלו להפנות את מלוא מרצם וזמנם ללימוד ומחקר. לאחר אי הסכמה בין המוסדות האקדמיים לרשות המיסים, במסגרת תיקון 175, הוסדר הנושא בסעיף 9(29) לפקודת מס הכנסה ונקבע כי יראו את המלגה כהכנסה משכר עבודה תחת הרציונאל כי המחויבות נוהגת לייחס את פירות המחקר למוסד אקדמאי ולכן זוהי הכנסה מעבודה.
      להלן עיקרי סעיף 9(29) לפקודה :

      מלגה אשר ניתנה לסטודנט במהלך לימודיו תהא פטורה ממס, זאת ללא הגבלת סכום.
      מלגה שניתנה לחוקר תהא פטורה ממס עד לתקרה של 92,000 ש"ח (נכון ל-2011).

      החוזר קובע כי:

      הפטורים יחולו רק במקום בו הגוף המשלם או העמותה הינו מוסד להשכלה גבוהה או מכון מחקר תורני או מוסד מחקרי כפי שהוגדר בסעיף. יש לציין כי גוף המבקש לבוא בגדר מוסד מחקרי או מכון מחקר תורני יפנה לפקיד השומה וימציא אישור ניהול תקין מרשות התאגידים ואם עסקינן במכון מחקר תורני, יש לצרף גם אישור ממשרד החינוך כי הגוף נתמך על ידם מכוח חוק יסודות התקציב.
      המוסד מחויב לדווח על פי התקנות בגין כל התשלומים ללא קשר לחבותם במס.
      מלגה אשר פטורה ממס מכוח סעיף 9(29) לפקודה לא תתחייב גם במס שכר לפי סעיף 4(ב) לחוק מע"מ.

      16 ביולי 2013
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form