open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 3 בספטמבר 2013

      פטור ממס הכנסה

      שלוםלך עוד אריק קבלתי נכות רפאית 75 100יציבה כתוב זכויות נמ הנכים של 100 יכולים לפנותץת למס הכנסה ולבקש פטר ואני רואה שאתהאומר מ90 רפאי מקבלים מה מלל עכותב שמי יש 100 אי כושר יציבה יפנה למסהכנסה לבדוק פטור מה הגיון פה יש שינוי יכולים לקבל על סמך הנתונים הנל תודה שנה טובה

      3 בספטמבר 2013
     • 9 בספטמבר 2013

      פטור ממס הכנסה

      לפי פקודת מס הכנסה פטור ממס הכנסה לעייור או נכה ניתן במקרים הבאים;

      1.סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס בגין הכנסות של אחד מהיחידים הבאים:
      הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.
      ◦עיוור
      ◦או נכה בשיעור של 100%,
      ◦או נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד,
      ◦או נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד.

      2.הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.
      התקרה שונה אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית כמו משכורת, הכנסה מעסק ועוד או כשמדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית כמו ריבית, שכר דירה ועוד.

      יודגש כי מי שתקופת נכותו הכוללת נקבעה בין יום אחד ל- 184 יום, לא יהיה זכאי לפטור בגין הכנסותיו.
      3.יחיד אשר שיעור נכותו נקבע ל- 100% נכות לצמיתות או 90% לפי חישוב מיוחד או עיוורים ללא הגבלת אחוז נכות לרבות לקוי ראייה חמור - על פי אחד החוקים הבאים:
      זכאים לפטור ממס בהתבסס על ההחלטה על פי חוקים אלו.

      לקבלת אישור מפקיד השומה על פטור זה ממס יש להגיש למשרד השומה הסמוך למקום מגוריך את טופס 1516 - "בקשה לפטור ממס" בצירוף עותק "נאמן למקור" של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת עיוור.
      ◦חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ז - 1959 (נוסח משולב).
      ◦חוק נכי המלחמה הנאצים, תשי"ז - 1957,
      ◦חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל 1970,
      ◦פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה -1995,
      ◦חוק שירות הסעד (תעודת עיוור).

      4.יחיד שאינו עיוור כאמור או שלא נקבעו לו אחוזי נכות על פי אחד החוקים המנויים בסעיף 3 או שנקבע לו לפיהם אחוז הנמוך מ- 90% בחישוב מיוחד, ועבר אירוע רפואי כלשהו - רשאי לגשת לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי.
      המידע שלהלן נועד להקל עליך ולהנחותך בהפניית בקשה למס הכנסה לצורך קבלת זימון לוועדה רפואית.
      5.כדי לקבל זימון לוועדה רפואית כאמור, יש למלא ולהגיש את המסמכים הבאים:
      5.1 טופס 1516 - "בקשה לפטור ממס"
      5.2 טופס הבקשה לוועדה רפואית (169א). - עליך למלא את הטופס במלואו ולציין במפורש מהן המחלות
      והליקויים מהם הינך סובל/ת או סבלת בעבר.
      5.3 טופס ויתור סודיות (169ב).
      5.4 שובר אגרה ששולם למוסד לביטוח לאומי חתום על ידי הבנק.
      כאשר ניתן להשיג את השובר במשרדי השומה או במשרדי המוסד לביטוח לאומי.
      בנוסף יש חובה לצרף את כל המסמכים הרפואיים וחוות הדעת שיש בידך המתייחסים למחלה.

      9 בספטמבר 2013
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form