open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 12 בספטמבר 2013

      פטור מתשלום מס הכנסה

      שלום,
      אני עובד, ובעל נכות כללית של 36 אחוז.יש לי הרבה נכויות שהסיכום המשוקלל שלהם מגיע למעל 90. יש לי גם מעט חוות דעת של מומחים.חלק מהנכויות הם על 40% נכות. שאלותי, האם ועדה זו בודקת ומתייחסת לכל ליקוי, וזאת בניגוד לועדת נכות כללית.

      12 בספטמבר 2013
     • 17 בספטמבר 2013

      פטור מתשלום מס הכנסה

      זכאות לפטור ממס הכנסה-
      1.אדם שהוא נזקק מחמת עיוורון (עיוור לחלוטין או כבד ראיה) כאמור בתקנה 4 לתקנות שירותי הסעד, (מבחני נזקקות), תש"ל-1970 ומחזיק בתעודת עיוור. קבלת ההטבה אינה מותנית באחוזי הנכות הרפואית.
      2.נכה בשיעור של 100% נכות רפואית. ראה גם בסוף סעיף ג' המתייחס לתקופת דמי הפגיעה.
      3.נכה בשיעור של 90% נכות רפואית לפחות מחמת שלקה באברים שונים, והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד (משוקלל) של הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות.
      4.הנכות האמורה בסעיפים 1 עד 3 נקבעה על פי אחד החוקים הבאים: 1.חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 (נוסח משולב),
      2.חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ז-1957;
      3.חוק רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957;
      4.חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל-1970;
      5.פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995;
      6.חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994;
      7.חוק שירותי הסעד (תעודת עיוור).

      נכים, אשר שיעור נכותם נקבע על פי אחד מהחוקים הללו זכאים באופן אוטומטי לפטור ממס מכוח אותה קביעה, ואין הם מופנים לוועדה רפואית הקובעת לעניין מס הכנסה את נכותם כאמור בסעיף הבא.
      5.יחיד שאינו עיוור כאמור או שלא נקבעו לו אחוזי נכות לפי אחד החוקים המנויים בסעיף הקודם או שנקבע לו לפיהם אחוז הנמוך מ-90% בחישוב מיוחד לצמיתות, ועבר אירוע רפואי כלשהו - רשאי לפנות לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי. להשלמת התמונה ראה את סעיף ג' לעניין תקופת דמי הפגיעה כשקולים לנכות בשיעור 100%.
      6.נכה לתקופה של 185 עד 364 יום זכאי לפטור חלקי של 67,920 ש"ח לשנת 2010. נכה לתקופה של עד 184 יום אינו זכאי לפטור כלשהו על הכנסותיו.

      17 בספטמבר 2013
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form