100 % נכות בעקבות תקנה 15 - פורום פטור ממס הכנסה

שאלה חדשה
 • יואב

  נשלח ע"ייואב 08:34, 18 באוקטובר 2013

  אני נפגע עבודה ויש לי 82 % נכות לאחרונה קיבלתי השלמה ל 100% מכורח תקנה 15 האם יש לי פטור ממס הכנסה . והאם יש הנכה בארנונה?

  השב
 • 11:00, 27 באוקטובר 2013

  הנזק התפקודי שנותר לנכה נבחן בנפרד כאשר הנכות היא בדרגה יציבה, בהתאם לתקנה 15. התקנה מאפשרת הגדלת אחוזי הנכות הרפואית עד תוספת של 50% במגבלה של 19% נכות למי שזכאי למענק, ול - 100% נכות למי שזכאי לקצבה. כיוון שמדובר בנכות תפקודית, אחוזים אלה (ההגדלה) אינם רלוונטיים לפטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודה.

  כלומר, מטרת תקנה 15 להגדיל את אחוזי הנכות של הנפגע בהתייחס להשפעת הנכות על עבודתו או על משלח ידו והמשך תפקודו במסגרת הנכות. אחוזי הנכות יגדלו כאשר יש פגיעה בתפקוד הנכה לזמן בלתי מוגבל, ויש ירידה ניכרת בהכנסותיו כתוצאה ישירה מהפגיעה. הועדה בודקת את השפעת הנכות על המשך תפקודו של הנפגע באותו המקצוע, ו/או בהתחשב באפשרויות התעסוקה העומדות לרשותו בשל גילו. כל חלופה נבחנת בנפרד.

  תגובה
 • 11:08, 27 באוקטובר 2013

  הפטור ממס הכנסה נקבע על פי סעיף 9(5) לפקודת מס ההכנסה, והוא מעניק פטור ממס על הכנסות של עיוור או נכה 100%. סיבה אחת לפטור ממס הכנסה לנכים נובעת מיגיעה אישית. יש לדעת כי המושג "יגיעה אישית" אינו מתייחס באופן ישיר רק לעבודה או למשלח יד אלא גם לקצבה ממעביד לשעבר, קצבה מקופת גמל, קצבה לשארים, קצבאות ביטוח לאומי, מענק עקב פרישה או מוות והגדרות נוספות, וכדאי לבדוק בחוק לגבי הגדרתו הרחבה של מונח זה.

  הסוג השני הוא פטור מהכנסה אחרת והוא ניתן רק אם תקופת הנכות עולה על 184 יום. יש לשים לב להגדרות המתייחסות לבעלי נכויות בהקשר זה. עיוור לצורך העניין הוא מי שניטל ממנו כוח הראייה כליל ונכה הוא מי שנקבעה לו נכות של 90% לפחות.

  תגובה
 • 18:12, 7 בנובמבר 2013


  תקנה 15 – עובד שאין עיקר הכנסתו משכר או שיש לו הכנסה מפנסיה

  עובד שכיר שטרם מלאו לו 65 בגבר ו- 60 באישה ואינו בנוסף עובד עצמאי ולפחות 50% מהכנסתו אינה מעבודתו כשכיר, ישלם דמי ביטוח בשיעור החל על מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי מכל המקורות הכלולים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה וביניהם הכנסה מדיבידנד ריבית והפרשי הצמדה, ולמעט מהכנסתו מפנסיה. סעיף זה לא יחול כאשר הכנסתו של העובד מכל המקורות נמוכה ממחצית השכר הממוצע במשק.

  לעניין תקנה זו, יראו כעובד את מי שמשתלמים לו דמי אבטלה, ואת הכנסתו ששימשה לחישוב דמי האבטלה יראו כהכנסה מעבודה.

  תגובה