open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 28 באוקטובר 2013

      מיסוי על השכרת דירות

      ברשותי 2 דירות שאני משכירה:
      האחת רשומה בטאבו על שמי ודמי השכירות 4500 ש"ח
      השניה עדיין לא רשומה בטאבו (יש סכסוך בעלי הקרקע) ועדיין לא רשומה כבית משותף, את הדירה אני משכירה ב- 5500 ש"ח
      (אציין שהדירה השניה נבנתה על חלק מקרקע שאמי העבירה לי ללא תמורה 15% מהקרקע שהיה ברשותה)

      שאלותיי לגבי המיסוי - אני לא דיווחתי לרשויות שכן הדירה השניה לא על שמי,
      אבקש את חוות דעת המומחה.
      תודה

      28 באוקטובר 2013
     • 12 בדצמבר 2013

      מיסוי על השכרת דירות

      מסלול הפטור ממס (מלא או חלקי) GovXParagraph2
      על פי " חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים), התש"ן – 1990 ", נקבעו מספר תנאים למתן הפטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים בישראל :
      הדירה משמשת למגורים לפי טיבה .
      הדירה איננה רשומה בספרי העסק של המשכיר או איננה חייבת ברישום כאמור .
      הדירה מושכרת לשוכר שהוא יחיד או לשוכר שהוא חבר בני אדם שקבע לעניין זה מנהל רשות המסים (כאשר עיקר פעילותם למתן דיור לזכאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, לקליטת עליה, לבריאות ולסעד ופעילותם אינה לצורכי ריווח).
      בידי המשכיר הצהרה בכתב מהשוכר כי הדירה משמשת לו למגורים בלבד או חוזה שכירות לפיו ברור כי הדירה משמשת למגורים בלבד.

      איך מחשבים את סכום הפטור ?

      פטור מלא: הכנסה חודשית משכר דירה של המשכיר (כולל הכנסה של בן זוגו המתגורר עמו או של ילדו עד גיל שמונה עשרה) שאינה עולה על סכום של 4,910 ₪ בכל חודש במהלך השנה (2012).

      פטור חלקי : כאשר סכום ההכנסה גבוה מהתקרה האמורה (4,910 ₪) אולם אינו עולה על כפל תקרה זו (9,820 ₪), יש להתאים את התקרה באופן הבא:

      מפחיתים מסכום ההכנסה בפועל את התקרה המקורית.
      כאשר יש הכנסה נוספת משכר דירה למגורים ממנה נוכה מס סופי בשיעור 10% כאמור להלן בסעיף 2, יש לכלול גם את ההכנסה הזאת בסכום ההכנסה בפועל, לצורך חישוב התקרה המתואמת.
      מפחיתים מתקרת הפטור את הסכום העודף ומקבלים את הסכום הפטור.
      ההפרש בינו לבין ההכנסה בפועל יהיה הסכום החייב.


      לדוגמה:

      ההכנסה החודשית הייתה 5,200 ₪, גבוהה מהתקרה אך נמוכה מכפל התקרה.
      הסכום בו עולה ההכנסה מהשכרת דירה למגורים על התקרה :

      סכום ההכנסה בפועל 5,200 ₪
      התקרה (4,910 ₪)
      סכום העודף על התקרה 290 ₪

      התקרה 4,910 ₪
      סכום העודף על התקרה (290 ₪)
      "התקרה המתואמת" 4,620 ₪ הסכום הפטור

      5,200 ₪
      (4,620 ₪)
      580 ₪ הסכום החייב

      על הסכום החייב יחול שיעור המס השולי של היחיד בהתחשב במכלול הכנסותיו (לגבי הכנסות מרכוש, מדרגת המס הראשונה הינו 30% למעט מי שמלאו לו ששים שנה בשנת המס, שלגביו מדרגה המס הראשונה הינה 10% ).
      לתשומת ליבכם , על מנת להסדיר את תשלום המס ב"פטור החלקי" יהיה עליכם לפתוח תיק
      "השכרת נכסים" במשרד פקיד השומה הקרוב לאזור מגוריכם וכן תצטרכו להגיש דוח שנתי על ההכנסה .

      12 בדצמבר 2013
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form