לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
שרון

פיצויים

שלום, סיימתי עבודה והחלטתי למשוך את החלק הפטור ממס של הפיצויים. האם הסכום, למרות שאין עליו מס, נחשב כחלק ממהכנסה השנתית לחישוב המס השנתי על שאר ההכנסות?

עו"ד אריק שלו

סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה פוטר ממס הכנסה שהיא "מענק הון שנתקבל עקב פרישה", עד תקרה מסויימת. מענק ההון אינו בגדר הכנסת עבודה (כהגדרתה בסעיף 2(2) לפקודה) כי אם תקבול הוני הניתן לעובד כפיצוי על אובדן מקור ההכנסה. שיעור המס החל על פיצויי פיטורים ו/או על מענק פרישה המשולמים לעובד הוא שיעור המס השולי של העובד, וזאת לאחר מתן פטור מתשלום מס הכנסה בגובה מכפלת השכר הקובע לפיצויי פיטורים (ברוטו) או התקרה, כנמוך מביניהם, במספר שנות העבודה. חלק התקבול העולה על תקרת הפטור חייב בניכוי במקור על ידי המעביד על פי סעיף 164 לפקודה. עם זאת, פיצויי פיטורין, על אף היותם הכנסה פירותית, אינם חייבים בדמי ביטוח לאומי.

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום פטור ממס הכנסה