• 4 בדצמבר 2013

  פטור מס לנכה בגין השכרת דירה

  הוכרתי כנכה 100% ע"י וועדה רפואית של הביטוח הלאומי לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה. זה אמור לזכות אותי בפטור מס מיגיעה אישית עד תקרת הכנסה של קרוב ל-600000 ש"ח לשנה. משכורתי השנתית היא בסביבות 360000 ש"ח ויש לי גם הכנסה מהשכרת דירה למגורים בסך 6000 ש"ח לחודש. האם שכר הדירה יהיה פטור ממס ובאיזה מסלול מס עלי לבחור?

  4 בדצמבר 2013
 • 12 בדצמבר 2013

  פטור מס לנכה בגין השכרת דירה

  סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, ככלל, מעניק הטבת מס לנכה 100% ולעיוור, כהגדרתו בסעיף הנ"ל (להלן: "נכה"), כדלהלן:
  (א) פטור ממס על הכנסות מיגיעה אישית (כגון, הכנסות מעבודה או הכנסות מעסק), עד סך של כ – 500 אלפי ש"ח לשנה (סעיף 9(5)(א) לפקודה), או
  (ב) פטור ממס על הכנסות (לרבות הכנסות שאינן מיגיעה אישית) עד סך של כ- 60 אלפי ש"ח לשנה, במידה והכנסות הנכה מיגיעה אישית בשנת המס נמוכות מהתקרה הנ"ל (סעיף 9(5)(ב) לפקודה).

  הכנסה פאסיבית מהשכרת נכס (להבדיל מהכנסות שכירות המגיעות לכדי עסק) אינה בגדר הכנסה מיגיעה אישית, בהתאם לסעיף 1 לפקודה (למעט דמי שכירות מהשכרת נכס אשר במשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי האדם להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או משלח יד). ראה גם הלכת איצ'ר (ע"א 631/79, משה איצ'ר נ' פקיד שומה ירושלים).
  יצוין כי מסלול המס הנבחר (מסלול הפטור, המסלול ה"רגיל" או מסלול ה- 10%) אינו משפיע על סיווג ההכנסה, כהכנסה פאסיבית או כהכנסה מיגיעה אישית.

  לאור האמור לעיל (ובהנחה שדמי השכירות אינן בגדר הכנסות מעסק) הכנסות השכירות אינן פטורות ממס בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה. שהרי, הכנסותיך מיגיעה אישית גבוהות מתקרת הפטור שבסעיף 9(5)(ב) לפקודה (כ- 60 אלפי ש"ח).

  12 בדצמבר 2013
  • 25 במאי 2016

   פטור מס לנכה בגין השכרת דירה

   אבי , פנסיונר ונכה עם אישור .
   הכנסות
   פנסיה כ120,000
   שכר דירה כ100,000

   השאלה אם הוא רוצה לקחת בשכר דירה מסלול פטור חלקי (הכנסות חייבות משכירות כ70,000 לאחר חישוב הפטור )
   הוא צריך לשלם מס לפי מס שולי החל מ 10%
   המס השולי שלו על הכנסותיו מפנסיה הוא 0% (נכה ) האם זה כך עובד ? או שהמס השולי הוא מס תאורתי כאילו הוא לא נכה .

   25 במאי 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?