• 9 בדצמבר 2013

  פוליסת פרט - פטור מריבית

  שלום. עד כמה שידוע לי רווחים שהופקו מפוליסת חסכון פרט החברות הביטוח נחשבות כהכנסת ריבית ולא רווחי הון. בפקודת המס מוזכרים 3 סעיפים המדברים על פטור ממס מריבית לגימלאים. הראשון, סעיף 125 ד(ב) לפקודה קובע כי יחיד שהכנסתו והכנסת בן- זוגו לא עלתה על 61,560 לשנה, זכאי לפטור ממס לריבית בגובה 9,600 ₪ לשנה. השני, סעיף 125 ד(ג) לפקודה קובע כי אם יחיד או בן- זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה ( 67 שנים),
  וביום 01.01.2003 מלאו לאחד מהם לפחות 55 שנים, הם זכאים לפטור ממס לריבית
  בגובה 13,200 ₪ לשנה. השלישי, סעיף 125 ה הסעיף מעניק פטור ממס שנתי בשיעור 35% מריבית מזכה ליחיד שהוא או בן-זוגו הגיעו
  לגיל פרישה. שאלתי: האם אני כגמילאי אשר יש ברשותי פוליסת חסכון פרט, העומד בכל התנאים הנדרשים בסעיפים אלה זכאי להנות מכל הסעיפים ביחד או רק סעיף אחד מהם תופס (אולי הגבוה מכולם). אנו בדצמבר ויש לתכנן את פטורי המס כבר עתה לכן השאלה רלוונטית עתה.
  בתודה
  איתן

  9 בדצמבר 2013
 • 12 בדצמבר 2013

  פוליסת פרט - פטור מריבית

  הפנסיה הפטורה ממס לגמלאים שפרשו החל משנת 2012 תחושב בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס ההכנסה כך:
  אופן החישוב יתבצע כאשר הפטור על קצבה מזכה שונה, כך שמעתה הוא יחושב לפי מכפלה של שיעור הפטור בתקרת פטור (ולא לפי מכפלה של שיעור הפטור בפנסיה המשולמת בפועל או בתקרת פטור לפי הנמוך מבינהן.
  תקרת הקצבה המזכה נכון לשנת המס 2013 – 8,190 ש"ח
  שיעור הפטור על קצבה מזכה – שיעור הפטור ממס על קצבה מזכה מוגדל בהדרגה משיעור של 35% בשנת המס 2011 עד לשיועור של 67% בשנת המס 2025. כאשר בשנים 2012-2015 שיעור הפטור יעמוד על 43%. בשנים 2015-2016 שיעור הפטור יעמוד על 49%. בשנים 2020-2024 יעמוד על 52% ורק החל משנת 2025 יעמוד שיעור הפטור על 67%.

  12 בדצמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?