• 11 בדצמבר 2013

  פטור ממס לצמיתות

  קיבלת פתור לצמיתות על בסיס אי ספיקת כליות בהיותי בדיאליזהץ
  מאז עברתי השתלת כליה.
  האם הפטור תקף האם יש להודיע ללשכת המס?

  11 בדצמבר 2013
 • 12 בדצמבר 2013

  פטור ממס לצמיתות

  סעיף 9(5) לפקודה מקנה פטור ממס עבור הכנסות של אחד מהיחידים הבאים:

  עיוור
  נכה בשיעור של 100%
  נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד
  נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד

  הפטור חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

  הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.
  התקרה שונה אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית כמו משכורת, הכנסה מעסק ועוד או כשמדובר בהכנסה שאינה
  מיגיעה אישית כמו ריבית, שכר דירה ועוד.

  יודגש, כי מי שתקופת נכותו הכוללת נקבעה בין יום אחד ל - 184 יום לא יהיה זכאי לפטור בגין הכנסותיו.

  12 בדצמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?