• 6 בפברואר 2015

  החלטת מיסוי

  בפקודת מס הכנסה יש מושג שקרוי "החלטת מיסוי".

  כאשר אני מגיש בקשה להחזרי מס או לפטור ממס על הכנסה מסויימת,
  ומס הכנסה מחליט בבקשה, למשל, דוחה את הבקשה או אפילו מוצא שאני חייב מס,
  האם זוהי "החלטת מיסוי" ?

  6 בפברואר 2015
 • 10 בפברואר 2015

  החלטת מיסוי

  טורקי שלום,

  החלטת מיסוי או בשם חלופי החלטת מיסוי מקדמית, הינה החלטה בכל הנוגע לחבות המס, תוצאות המס או ההשלכות על חבות המס בשל פעולה, שביצע מבקש החלטת מיסוי או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו.
  החלטת מיסוי תינתן ע"י המוסד להחלטות מיסוי, קודם לביצוע הפעולה ובמקרים מסוימים אף לאחר ביצועה.

  המנהל רשאי לקבוע החלטת מיסוי בהסכם או שלא בהסכם וכן לקבוע כי לא תינתן החלטת מיסוי כלל.
  קבע המנהל החלטת מיסוי לא יוכל לחזור בו אלא אם כן לא נמסר לו כל המידע או שונו הנסיבות או שנמסר לו מידע כוזב, שגוי או מטעה.

  הפעולות שציינת שבהן התקבלו החלטת המפקח, הרכז, או כל פקיד אחר ברשות המיסים אינן נמנות על הגדרת החלטות המיסים שהוצגה לעיל. מדובר בהחלטה שהתקבלה בתיק וניתן לפנות לחוליה המטפלת בך כדי להבין מהי סיבת הדחייה ולהתדיין בהתאם לצורך.

  10 בפברואר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?