• 14 בפברואר 2015

  מיסוי הכנסה משכ"ד

  בבעלותי ישנן 2 דירות למגורים. שתי הדירות מושכרות תמורת 9000 ₪ ביחד סה"כ לחודש (מעל תקרת הפטור ממס). בסכום הנ"ל אני שוכר דירה מגורים עבורי בסכום של 7,000 ₪. האם אני חייב במס הכנסה בחישוב הכללי?

  14 בפברואר 2015
 • 19 בפברואר 2015

  מיסוי הכנסה משכ"ד

  ישראל שלום,

  מההיבט הכלכלי הכנסתך נטו הינה אכן רק 2,000 ₪ לחודש , עם זאת לא קיימת כל אפשרות לצורכי מס לנכות את הוצאות הדירה המושכרת מהכנסות שכר הדירה, אפשרות כאמור קיימת רק בגין דמי שכירות שמקבל קשיש המתגורר בדיור מוגן וגם במגבלת תקרה המפורטת בסעיף 9(25) לפקודת מס הכנסה וזאת ע"מ לעודד אנשים מבוגרים לחיות תחת פיקוח בדיור מוגן.

  19 בפברואר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?