• 11 ביוני 2015

  פטור ממס הכנסה עקב נכות

  ועדה רפואית של הביטוח הלאומי קבעה לי 3 חודשי נכות בשיעור 100% ו- 50% נכות למשך 3 שנים. האם אני זכאי לפטור ממס הכנסה? לאיזו קופה? האם אני זכאי לגמלה?

  11 ביוני 2015
 • 11 ביוני 2015

  פטור ממס הכנסה עקב נכות

  אריה שלום,
  כדי להיות זכאי לפטור ממס הכנסה נדרשים לפחות 90% נכות משוקללת ובנוסף קביעת נכות לתקופה של 365 ימים או יותר - מזכה בפטור המלא לפי הוראות סעיף 9(5) לפקודה ונכות שבין 185 ימים לבין 364 ימים- פטור עד להכנסה של 73,560 ₪. נכות לתקופה של מתחת ל-185 ימים לא מזכה בפטור ממס הכנסה.
  בעניינך נקבעו לך 100% נכות למשך 90 יום- ולכן אינך זכאי לפטור ממס בגין חלופה א' ונקבעו לך 50% למשך 3 שנים- מאחר וזה נמוך מ-90% לא מגיע לך פטור ממס הכנסה גם במקרה זה.
  לעניין גמלה- יש לפנות לועדה של ביטוח לאומי לבחינת זכאות לקצבת נכות כללית או נכות מעבודה ולבחון האם הנך זכאי לגמלה או לקצבה לפי העניין.
  לצורך בחינת הגשת התביעה מוצע להיוועץ עם גורם מקצועי שיוכל לאמוד את היתכנות הטיפול מול רשויות המס.

  11 ביוני 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?