• 19 ביוני 2012

  פטור ממס הכנסה

  נקבע לי לאחר ערעור 91 אחוז רפואי 100 אחוז אובדן כושר האם זכאי לפטור ממס הכנסה ולמי לפנות ועד איזה גובה הכנסה פטורה

  19 ביוני 2012
 • 27 ביוני 2012

  פטור ממס הכנסה

  החל מה - 1.7.2003 תוקן סעיף 9(5) לפקודה המקנה פטור ממס עבור הכנסות של אחד מהיחידים הבאים:
  עיוור, או נכה בשיעור של 100% או נכה בשיעור של 90% נכות מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד,
  או נכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור של 89% לפי חישוב מיוחד.
  הפטור יחול על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית.

  לפי התיקון, הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה.
  התקרה שונה אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית כמו משכורת, הכנסה מעסק ועוד או כשמדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית כמו ריבית, שכר דירה ועוד.
  יודגש כי מי שתקופת נכותו הכוללת נקבעה בין יום אחד ל - 184 יום לא יהיה זכאי לפטור בגין הכנסותיו.
  אם נקבעה לך שיעור נכות של- ‎100% נכות לצמיתות או 90% לפי חישוב מיוחד או עיוורים ללא הגבלת אחוז נכות תהיה על פניו זכאי לפטור על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט - 1959 (נוסח משולב)לדוגמא.

  27 ביוני 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?