• 12 במאי 2015

  כספי ירושה המופקדים בנאמנות אצל עו״ד

  המושג ׳נאמנות׳ : כסף הנמצא בנאמנות אצל עו״ד ומיועד להיות מחולק בין שניים. בא האחד וטוען שהשני חייב לו סכום מסויים מתוך הכסף הנ״ל. השני טוען שאין דברים בגו ואין שום חוב. האם מי מהצדדים חייב להמציא הוכחה לטענתו לעוה״ד ה׳נאמן׳ או שמא אין זה עניינו של עוה״ד ה׳נאמן׳ וכל עוד יש חילוקי דיעות, לא יחלק ביניהם את הסכום עליו ישנה מחלוקת עד שתייושב?

  12 במאי 2015
 • מנהל הפורום רונן גדות, עו"ד 13 במאי 2015

  כספי ירושה המופקדים בנאמנות אצל עו״ד

  אם יש נאמנות לטובת מספר אנשים, אין הנאמן יכול לפעול אלא בהתאם לכללי הנאמנות כפי שנקבעו בהסכם שיצר את הנאמנות. אם אין בהסכם קביעה לגבי מצב כפי שאתה מתאר, ואם אין הסכמה של כל הנהנים להעברת כספים כמתואר, הנאמן אינו רשאי להעביר כספים. במצב כזה על הנאמן לפנות לבית משפט שייתן לו הוראות כיצד לפעול, או להפנות את דורש הכסף שיגיש תביעה לבית המשפט המוסמך שייתן פסק דין מתאים.

  13 במאי 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?