Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

צוואה הדדית - יחסים דו-סטריים

צוואה הדדית היא צוואה המנוסחת במשותף על ידי שני בני זוג, ומהווה מעין חוזה ביניהם המסדיר את חלוקת הרכוש שלהם אחרי מותם. בני זוג המעוניינים לנסח צוואה כזו ולהקנות לה תוקף משפטי מחייב, צריכים לדעת מהי צוואה הדדית, מתי מומלץ לעורכה ומהם הכללים המחייבים בעת עריכתה

מאת: עו"ד אור אריה | אסולין - אריה משרד עורכי דין
31.03.16
תאריך עדכון: 31.03.16
5 דק'
צוואה הדדית - יחסים דו-סטריים

מהי צוואה הדדית?
צוואה הדדית היא צוואה משותפת הנערכת על ידי שני מצווים שהם בני זוג, בה הם קובעים הוראות זהות שיחולו על שניהם. ככל צוואה, צוואה הדדית עוסקת בחלוקת הרכוש של המצווים לאחר פטירת כל אחד מהם. צוואה הדדית יכולה לכלול הוראות לחלק את הרכוש לאחד מהם, או לצד שלישי. ההסדרים שנקבעים בצוואה ההדדית לגבי שני המצווים הם משותפים ו/או מסתמכים הדדית האחד על ההסדרים שקבע השני. 

צוואה הדדית היא מוסד משפטי צעיר יחסית אשר הוגדר והוסדר בחוק רק בשנת 2005.

מה היה המצב לפני התיקון לחוק?
עד לתיקון החוק צוואה הדדית לא הוגדרה, לא הוזכרה ולא קבלה התייחסות בחקיקה אלא רק בפסיקה. לא אחת נדרשו בתי המשפט להתייחס לסוגיות מורכבות הקשורות לצוואה הדדית, מה שעורר קשיים מרובים. הקושי המרכזי התעורר במצב בו בני זוג חתמו על צוואה הדדית, ובחלוף זמן מה אחד מבני הזוג שנה את דעתו, וערך צוואה משל עצמו לפני או אחרי פטירת בן הזוג השני. מצב דברים זה עורר שאלות בנוגע לתוקף הצוואות המאוחרת והמוקדמת אשר סתרו זו את זו. מצב זה פגע במעמדן של צוואות הדדיות, וקשה היה לממש את עקרון ההסתמכות לפיו בן זוג מסתמך על תוקפה של צוואה שערך במשותף עם בן זוגו מתוך ידיעה כי לבן הזוג לא תהא אפשרות לשנות צוואה הדדית באופן חד-צדדי.

כדי לשנות מצב דברים זה, קבע המחוקק תיקון לחוק, הוא תיקון 8א' לחוק הירושה אשר בא לשנות מצב זה.

מה קובע התיקון לחוק? 
מעבר להגדרה מהי צוואה הדדית, וכיצד יש לעורכה ולתת לה תוקף משפטי, קובע החוק גם הגבלות על האפשרות של אחד מבני הזוג לבטל צוואה הדדית באופן חד צדדי וכל זאת כדי להגן על עקרון ההסתמכות הכה חשוב. 

לשם כך קובע החוק, כי לביטול צוואה הדדית יהיה תוקף רק במקרים מאד מסוימים ומצומצמים, ונדרש מבן הזוג המתחרט שמבקש לשנות את הצוואה, לעשות פעולות מסוימות שביצוען יפחית את הפגיעה בעקרון ההסתמכות.

כך, החוק קובע, כי בן זוג המבקש לבטל את צוואתו שנעשתה כחלק מצוואה הדדית, להודיע לבן זוגו בכתב על ביטול הצוואה. כמובן שצעד זה מתבקש רק כאשר בן הזוג עודנו בחיים. לאחר מתן ההודעה יתבטלו הצוואות ההדדיות של בני הזוג.

במידה שבן הזוג נפטר ובן הזוג שנותר בחיים מעוניין בביטול צוואתו שבמסגרת צוואה הדדית, אזי על המתחרט להסתלק מכל זכות בעיזבון ולוותר על כל מה שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שנפטר. אם המתחרט מבקש לשנות את צוואתו לאחר שהעיזבון כבר חולק, עליו להחזיר כל מה שקבל.

למי מומלץ לערוך צוואה הדדית?
לכל בני זוג שיש להם רכוש משותף והם מעוניינים לדאוג קודם כל לאינטרסים האחד של השני ולאינטרסים של עצמם; ולאחר מכן גם  לאינטרסים של ילדיהם המשותפים ולאינטרסים של ילדיהם בנפרד (ילדים לא משותפים). חשוב לציין, כי לא חייבים שבני זוג יהיו נשואים כדי שיערכו צוואה הדדית, אך כן ישנה דרישה שיהיה ביניהם קשר יציב ומתמשך, וכי שניהם יגדירו היחסים ביניהם ככאלה. 

רוב בני האדם רוצים לשלוט באופן בו יחולק הרכוש שלהם אחרי פטירתם ומעוניינים למנוע מאבקים וסכסוכים. כשבני זוג חיים יחד פעמים רבות ניסוח צוואה הדדית הוא מתבקש וטבעי. הם רוצים לוודא שהרכוש המשותף שלהם או הרכוש של כל אחד מהם ישמש את בן הזוג ולא יגיע לצדדים שלישיים שידרשו בו חלק. רבים מהאנשים המבוגרים חוששים, כי לאחר פטירת אחד מבני הזוג, הילדים יוציאו  מהבית את בן הזוג שיוותר בחיים, והוא יהיה חלש מכדי להתנגד. למרבה הצער, חששם אינו כה מופרך.

הצורך בצוואה הדדית שתגן על בני הזוג מתגבר, וחשיבותה מקבלת משנה תוקף כשמדובר במשפחה "מורכבת", למשל פרק ב' אליו הגיעו בני הזוג עם רכוש משלהם ולכל אחד ילדים משלו, ובנוסף ישנו רכוש משותף וילדים משותפים; ואז מתעורר צורך להסדיר את כל אלה באופן שייטיב עם כל הצדדים ויגן על האינטרסים של כולם. 

צוואה הדדית לרוב כוללת התייחסות למצבים מגוונים וקביעות לגבי חלוקת הרכוש בהתקיים מצבים אלה. לא פעם הצוואה כוללת מנגנוני התמודדות עם מקרים מורכבים ובראש ובראשונה דואגת להבטיח שקט נפשי לבני הזוג. הצוואה ההדדית שואפת למנוע מצבים לא רצויים לבני הזוג, כמו, למשל, מצב בו לאחר פטירתו של בן זוג אחד, בן הזוג הנותר נקלע לסכסוכים ודרישות מהילדים (שלו, של בן זוגו, או הילדים המשותפים) וקיום הצוואה מונע מאבק עתידי אפשרי בין בן הזוג הנותר בחיים לבין ילדי המנוח. לשם כך יכולה הצוואה הדדית לכלול קביעה לפיה לאחר פטירת אחד מבני הזוג, בן הזוג הנותר בחיים יירש אותו ויחזיק בכל הרכוש והכספים של שני בני הזוג ורק לאחר פטירת בן הזוג השני, ירשו צדדים שלישיים את העיזבון.

ישנו גם מצב בו לאחר פטירת אחד מבני הזוג נכנס בן זוג חדש לתמונה. בני זוג שחושבים על מצב זה רוצים להגביל מראש את הסדרת הרכוש כדי למנוע דריסת רגל של אותו בן זוג חדש שיתכן שיצטרף למארג החיים אחרי פטירתם. גם דבר זה מתאפשר במסגרת צוואה הדדית.

* השתתפה בהכנת הכתבה: נגוהה שפרלינג, כתבת משפטי

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים