• 6 באוגוסט 2015

  הסכם בין יורשים למנהל עיזבון

  שלום
  האם יורשים יכולים לערוך הסכם עם עו"ד שהם מבקשים למנותו כמנהל עיזבון?מדובר בהסכם לגבי שכ"ט, שקיפות, וכו'. האם הסכם כזה בכלל תופס ומחייב את מנהל העיזבון, כך שאם לא ינהג לפיו, יוכלו היורשים לפנות לבית המשפט?
  תודה
  ורדה

  6 באוגוסט 2015
 • מנהל הפורום רונן גדות, עו"ד 6 באוגוסט 2015

  הסכם בין יורשים למנהל עיזבון

  מנהל עזבון מתמנה רק לפי חוק. מי שיכול למנות מנהל עזבון הוא בית משפט למשפחה או הרשם לענייני ירושה (כיש סבה לכך והכל מסכימים). משמונה מנהל עזבון הוא פועל לפי חוק והוראות בית המשפט ואינו כפוף עוד להסכם כלשהו. שכרו של מנהל עזבון נקבע אך ורק על ידי בית המשפט למשפחה. לפיכך הסכם כאמור בשאלה אינו יעיל.

  אם יש ענין במינוי מנהל עזבון וגם צורך אמיתי בכך, אפשר לפנות לבית משפט למשפחה בבקשה למנות מנהל עזבון. בית משפט אמור למנות מנהל עזבון רק כשישי צורך אמיתי בכך.

  6 באוגוסט 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?