• 23 בספטמבר 2012

  פרשנות בצוואה

  שאלה לגבי צוואה כתובה,

  א. האם בית המשפט שבא לפרש תנאי "בעייתי" בצוואה , עשוי לשאול במסגרת אומד דעתו של המצווה שנפטר , לשאול את אחד היורשים האם שמע בע"פ פירוש או הרחבה לאותו תנאי שניתן מאת המצווה ?

  ב. מה מעמדו החוקי-משפטי של פירוש בע"פ שכזה, שמועמס על תנאי רב משמעי בצוואה, הרי אותו מצווה יכל לציין זאת בכתב באופן מפורש ?

  ג. האם החוק מגדיר באופן מפורש את המושג "דירה". ?

  בברכת גמר חתימה טובה,

  23 בספטמבר 2012
 • מנהל הפורום רונן גדות, עו"ד 23 בספטמבר 2012

  פרשנות צוואה "אומד דעתו של המצווה" משמעות "דירה"

  "אומד דעה" הוא השערה המבוססת על ראיות. בית המשפט משער למה התכוון המנוח=המצווה. לשם כך בית המשפט צריך לקבל ראיות מן הצדדים המעורבים מה סביר שחשב המנוח או למה התכוון המנוח במה שכתב. לבית משפט לענייני משפחה יש סמכות רחבה בנושא קבלת ראיות. לאור קביעת "אומד הדעת" בית המשפט נותן הוראה באשר לדרך הנכונה בה יש לפרש הוראה בלתי ברורה בצוואה.
  "דירה" - למונח זה משמעויות שונות בחוקים שונים. אין הגדרה לו בחוק הירושה. לצרכי ירושה יתפרש המונח "דירה" לפי ההקשר.

  23 בספטמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?