• 2 בדצמבר 2012

  מנהל עזבון

  בהמשך לשאלתי מיום 28.11.12 ותשובתך לשאלה. רציתי להבהיר שהאינפורמציה נחוצה לי כעת כדי להתחקות אחר היקף העזבון (ולמעשה טרם ניתן צו קיום צוואה). ולמעשה אם אחליט להגיש בהמשך תביעה כנגד אשתו של המנוח להחזרת כספים השייכים לו בין מכח חוק יחסי ממון ובין בכלל, אני צריך לשקול את כדאיות הגשת התביעה, ולפיכך עליי לברר קודם מה הסכומים שהיו למנוח וזאת אני רוצה מכח אותם צווים שדרושים לי. ביהמ"ש סבור שלמנות אותי או עו"ד מטעמי זה ניגוד אינטרסים ולמעשה מאלץ אותי להפקיד סכום ניכר בקופת ביהמ"ש למינוי מנהל עזבון שביהמ"ש נוקט בשמו. מה עושים?
  האם קיימת פסיקה שמי שזוכה עפ"י צוואה (כאשר אין מחלוקת לענין תקפותה אלא רק לענין פרשנותה) זכאי לקבל צווים הנוגעים להתחקות אחר היקף העזבון מבלי שיאלצו אותו למנות מנהל עזבון זמני, דבר שכרוך בתשלום ניכר?

  ואם כך- מה עושים באיזה שלב אני זכאי להתחקות אחר היקף העזבון, אם לא בשלב של הבקשה למתן צו קיום צוואה? שהרי לאחר שהתיק יסתיים בענין ההתנגדות בשאלה הפרשנית- אני נשאר במצב שהיקף העיבון לא ידוע לי.(ואשתו של המנוח עשויה לצאת נשכרת מכך שהאינפורמציה לא הגיע אליי).

  2 בדצמבר 2012
 • מנהל הפורום רונן 2 בדצמבר 2012

  מנהל עזבון

  כל עוד אינך יורש רשמי של המנוח, אינך זכאי לשום מידע הנוגע לנכסיו. לבית המשפט שיקול דעת, האם למנות מנהל עזבון ואת מי למנות. לגבי תקיפת החלטה של בית המשפט - אין הפורום מקום מתאים למתן היעוץ המשפטי. יש לפנו ליעוץ באופן אישי, עם כל המסמכים ולברר את כל העובדות הנוגעות בדבר.

  2 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?