• 2 בדצמבר 2012

  מה הכוונה?

  מה הכוונה שמנה זה לא חלק מהעזבון?

  אם הבן שלי ציווה לי במסגרת צוואתו את כל זכויותיו במגרש. (מגרש שרשום מחצית על שמו ועל שם אשתו).
  א) האם זאת אומרת שהמדובר במנה גם אם הוא ציווה לי במסגרת צוואתו דברים נוספים, כגון: כספים?
  ב) והאם זאת אומרת שמדובר במנה ולכן המגרש אינו חלק מהעזבון ?
  ג) והאם ככל שזה מנה ולא חלק מהעזבון. האם המשמעות של זה שלא יוכלו לקחת מזה 1) חובות ככל שיש למנוח 2) מזונות מהעזבון שאשתו רוצה להגיש עבור הילדים ולקבל מהמגרש שהותיר לי? אודה להתייחסותך בנפרד לג1' ול- ג2'. וכן לסעיפים א, ב' לעיל.

  2 בדצמבר 2012
 • מנהל הפורום רונן גדות, עו"ד 2 בדצמבר 2012

  מה הכוונה?

  שלום רב
  1. הגדרת "מנה" בחוק היא "נכס מנכסי עזבונו (של המנוח) או טובת הנאה מעזבונו". מנה היא חלק בלתי נפרד מהעזבון. כלל הזכויות של המנוח במגרש המסוים הן "מנה".
  2. החוק קובע עדיפויות בסילוק חובות של המנוח. ככלל יש עדיפות לסילוק חובות של המנוח מחלקי העזבון שלא הוגדרו כ"מנה". אבל אם יתרת העזבון אינה מספיקה לסילוק כלל חובות העזבון, אפשר לגבות גם מ"מנה".
  3. שים לב שלענין "מזונות" סב עשוי לחוב במזונות של נכדיו מכח החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות). לענן זה יש לפנות לפורום העוסד במזונות.

  2 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?