• 2 בדצמבר 2012

    לעו"ד גדות

    תודה על תשובתך על שאלתי מיום 2.12.12. בהמשך לתשובתך ובייחוד מה שכתבת בסעיף 2 לתשובתך אבקש שתבהיר לי האם:
    1) גם אם למנוח זכויות במחצית המגרש (ולא בכולו) והוא מוריש לי את כל זכויותיו במגרש המדובר במנה?
    2)האם ככל שאשתו של המנוח תצליח לקבל פס"ד למזונות מהעזבון עבור הילדים מכח הסעיף בחוק הירושה שדן במזונות מהעזבון, האם הסכום שיקבע בפסה"ד ייחשב גם לחוב של העזבון? והאם גם על סכום זה שיקבע בפסה"ד כמזונות מהעזבון יחול מה שכתבת בסעיף 2? כלומר שיש עדיפות לסלק חוב זה מיתרת העזבון ורק אם יתרת העזבון אינה מספיקה לסילוק הסכום שיקבע בפסה"ד למזונות אז אפשר יהיה לגבות זאת גם מהחלק שקיבלתי במגרש?

    2 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?