קנס לעובד - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • רחל

  נשלח ע"ירחל 11:55, 15 באפריל 2013

  האם ניתן לקנוס עובד שהחליט באמצע יום עבודה לעזוב את הכול וללכת ללא סיבה מוצדקת. כמו כן עזיבה זו גרמה לי נזק כמעסיק שהרי נתקעתי ללא מתקין ביום עבודה שהתחייבתי ללקוח, כך שכל לוח הזמנים שלי השתבש ונגרם לי נזק כספי בשל כך.

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד אורית רוזן אור

  עו"ד אורית רוזן - אור,מנהל הפורום

  12:29, 18 באפריל 2013

  אין לנכות משכרו של עובד בגין קנס לאור חוק הגנת השכר ( תיקון מס' 24 לחוק משנת 2009)

  תגובה
 • 15:05, 18 באפריל 2013

  באתר שלכם תחת נושא הודעה מוקדמת כתוב שניתן לקזז לעובד ימי שכר אם לא נתן הודעה מוקדמת לעזיבתו עפ"י חוק. במקרה שלי העובד עזב את אתר ההתקנה ללא התראה מוקדמת והתפטר בו במקום ללא שום התראה והצדקה.

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.